Verpakkingen

Verpakkingen zijn er om producten te beschermen tegen bederf en beschadigingen. Het Vakcentrum houdt ondernemers op de hoogte van alle veranderende regels.

Wegwerpplastics

Plastic is licht en goedkoop en kan voor vele doeleinden worden gebruikt. Maar helaas komt veel plastic in het zwerfafval, op stranden en in de zee terecht. Met de Europese wegwerpplastics richtlijn (Single Use Plastics, SUP), wordt in de aankomende jaren flink ingezet op het verminderen van wegwerpplastics, waaronder plastic on-the-go verpakkingen (zoals drinkbekers en voedselcontainers). Onder meer door handelsverboden, markeringseisen en bewustwordingsmaatregelen. Ook hebben producenten nu een grotere verantwoordelijkheid: zij gaan meebetalen aan het inzamelen van (zwerf)afval. Verschillende maatregelen gingen op verschillende momenten in.

Momenteel geldt dat er een verbod zit op wegwerpbekers en bakjes voor consumptie ter plaatsen. Ook bekers en bakjes die eerder ingekocht zijn mogen niet meer gebruikt worden voor de verkoop. Wilt u meer lezen over de actualiteiten rondom wegwerpplastic, klik dan hier.

Nieuw: Het Vakcentrum Expertise Dossier

Het Vakcentrum introduceert het Vakcentrum Expertise Dossier. In een Expertise Dossier geven we een toelichting op actuele wet- en regelgeving, adviezen voor de invoering in het bedrijf en wijzen we u op de diverse informatiebronnen. Vanzelfsprekend actualiseren we de Dossiers zodat steeds kunt beschikken over de laatste stand van zaken.

Overige maatregelen

Afvalbeheerbijdrage

Gebruikt u meer dan 50.000 kilo verpakkingsmateriaal waarop uw eigen firmanaam of merk is gedrukt dan bent u verplicht aangifte te doen voor de afvalbeheerbijdrage. Lees meer.

SUP-accijns

Over plastic verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik moet uw leverancier een zogenaamde SUP-accijns betalen. Als u gebruik maakt van plastic verpakkingen waarop uw eigen logo of tekst hebt gedrukt dan moet u per 1 januari 2023 zelf aangifte doen en de accijns afdragen.  Lees meer

Statiegeld op blikjes

Per 1 april 2023 geldt het statiegeld ook op drankblikjes.

Voor informatiemateriaal voor in de winkel verwijzen wij u naar Statiegeld Nederland .

Informatie over de administratie rond statiegeld vindt u op de site van Afvalfonds Verpakkingen

Statiegeld op kleine plastic PET-flessen

Vanaf 1 juli 2021 wordt er statiegeld geheven op kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Voor een kleine petfles krijgt de consument 15 cent, voor een grote 25 cent statiegeld.

Kijk voor meer informatie op de site van Statiegeld Nederland.

Verkoopverbod wegwerpplastics

Vanaf 3 juli 2021 is de verkoop van bepaalde wegwerpplastics verboden.

Verbod op gratis plastic tasjes

Plastic tasjes mogen sinds 2016 niet meer gratis worden meegegeven. Voor deze tasjes moet een bedrag in rekening worden gebracht. Ook kunt u ervoor kiezen tasjes van een ander materiaal aan te bieden, zoals papier of jute. Het verbod op gratis geldt alléén voor plastic tasjes.  In relatie tot voedselveiligheid en -verspilling zijn een aantal uitzonderingen gemaakt op het verbod. Zeer lichte plastic tasjes (dunner dan 15 micron) die noodzakelijk zijn vanwege voedselveiligheid en tasjes die bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling mogen nog wel kosteloos worden verstrekt. Voor levensmiddelen die reeds voorzien zijn van een afgesloten verpakking gelden de uitzonderingen niet. De tasjes die worden gebruikt voor productbescherming, bijvoorbeeld op de AGF-afdeling, vallen in ieder geval onder de uitzondering en blijven toegestaan.

Informatie van de Rijksoverheid

Kijk op de site van de Rijksoverheid voor een overzicht van de (komende) maatregelen om wegwerpplastic te verminderen.

Brancheplan Verduurzaming Verpakkingen

Om stapsgewijs verpakkingen te verduurzamen zijn zgn. Brancheplannen Verduurzaming Verpakkingen opgesteld. Hierin worden hoogst haalbare doelen gesteld die branchebreed worden aangepakt. In het gezamenlijke brancheplan supermarkten en levensmiddelenindustrie wordt onder meer ingezet op de reductie van aluminium, meer gebruik van gecertificeerd papier en karton en het vergroten van de kennis onder consumenten met betrekking tot recycling van verpakkingen. Daarnaast is er ambitie om ervoor te zorgen dat in 2025 20% minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt ligt en dat 95% van het verpakkingsmateriaal recyclebaar is.