Verpakking

Verpakkingen zijn er om producten te beschermen tegen bederf en beschadigingen. Dus goed dat ze er zijn. Of toch niet? Regels rond verpakkingen worden steeds strenger en leveren ondernemers veel hoofdbrekens op. Want wordt het statiegeld op PET-flessen nu wel of niet afgeschaft en zo ja, voor welke wel en welke niet? En de plastic tasjes mochten toch ook niet meer gratis verspreid worden onder klanten? Het Vakcentrum houdt ondernemers op de hoogte van alle veranderende regels.

Verbod op gratis plastic tasjes

Plastic tasjes mogen sinds 1 januari 2016 niet meer gratis worden meegegeven. Voor deze tasjes moet een bedrag in rekening worden gebracht. Ook kunt u ervoor kiezen tasjes van een ander materiaal aan te bieden, zoals papier of jute. Het verbod op gratis geldt alléén voor plastic tasjes. In relatie tot voedselveiligheid en -verspilling zijn een aantal uitzonderingen gemaakt op het verbod. Zeer lichte plastic tasjes (dunner dan 15 micron) die noodzakelijk zijn vanwege voedselveiligheid en tasjes die bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling mogen nog wel kosteloos worden verstrekt. Voor levensmiddelen die reeds voorzien zijn van een afgesloten verpakking gelden de uitzonderingen niet. Supermarkten hebben eerder al collectief afgesproken geen gratis plastic tasjes meer te verstrekken bij de kassa. De tasjes die worden gebruikt voor productbescherming, bijvoorbeeld op de AGF-afdeling, vallen in ieder geval onder de uitzondering en blijven toegestaan. Lees meer over plastic tasjes

Raamovereeneenkomst Verpakkingen

Het verpakkende bedrijfsleven, de gemeenten en de overheid hebben de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 afgesloten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld. Het doel hiervan is het verminderen van de milieudruk door preventie en recycling.

Statiegeld

In de Raamovereenkomst Verpakkingen zijn ook afspraken gemaakt over het afschaffen van het statiegeldsysteem op grote PET-frisdrankflessen. Het statiegeldsysteem wordt volgens deze overeenkomst afgeschaft, op voorwaarde dat wordt voldaan aan een aantal prestatiegaranties. In juni 2015 is door de Tweede Kamer besloten dat het statiegeldsysteem op grote PET-frisdrankflessen vooralsnog niet werd afgeschaft, omdat nog niet werd voldaan aan de prestatiegaranties. Gelijktijdig werd gestart met het uitwerken voor een plan om het inleveren van kleine plastic flesjes en blikjes te belonen.

Stimuleren van inzameling en recycling: Nedvang

Of het nu om een potje gel, soepblik of wijnfles gaat: verpakkingsafval kan weer grondstof worden. Een circulaire economie voor verpakkingen vraagt om samenwerking, kennis en innovatie. Namens het verpakkende bedrijfsleven, zet Nedvang zich hiervoor in. Het Vakcentrum zit namens de detailhandel in het bestuur van Nedvang.