Verpakking

dossier voorzijde.JPG Klik om het Vakcentrum Expertise Dossier te downloaden

 

 

Nieuw: Het Vakcentrum Expertise Dossier

Het Vakcentrum introduceert het Vakcentrum Expertise Dossier. In een Expertise Dossier geven we een toelichting op actuele wet- en regelgeving, adviezen voor de invoering in het bedrijf en wijzen we u op de diverse informatiebronnen. Vanzelfsprekend actualiseren we de Dossiers zodat steeds kunt beschikken over de laatste stand van zaken. De dossiers zijn steeds te downloaden van deze website. 

Het eerste Vakcentrum Expertise Dossier gaat over de regelgeving rond het
Beperken plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik (download PDF, geactualiseerd 25-07-2023)

 

Veelgestelde vragen

Inmiddels heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten dat de btw op de SUP-heffing niet standaard 21% is maar dat het btw-tarife gelijk is aan het tarief dat geldt voor de inhoud van de betreffende verpakking.

Deze correctie en andere vragen hebben we samengevat in een FAQ.
Deze FAQ kunt u hier downloaden (pdf, alleen voor leden)

====================================================================================

Verpakkingen zijn er om producten te beschermen tegen bederf en beschadigingen. Het Vakcentrum houdt ondernemers op de hoogte van alle veranderende regels.

Wegwerpplastics

Plastic is licht en goedkoop en kan voor vele doeleinden worden gebruikt. Maar helaas komt veel plastic in het zwerfafval, op stranden en in de zee terecht. Met de Europese wegwerpplastics richtlijn (Single Use Plastics, SUP), wordt in de aankomende jaren flink ingezet op het verminderen van wegwerpplastics, waaronder plastic on-the-go verpakkingen (zoals drinkbekers en voedselcontainers). Onder meer door handelsverboden, markeringseisen en bewustwordingsmaatregelen. Ook krijgen producenten een grotere verantwoordelijkheid: zij gaan meebetalen aan het inzamelen van (zwerf)afval. Verschillende maatregelen gaan op verschillende momenten in.

vanaf 1 januari 2024

Verbod wegwerpbekeres en - bakjes voor consumptie ter plaatse

Vanaf 1 januari 2024 geldt een verbod op wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten voor consumptie ter plaatse. Ook al eerder ingekochte bekers en -bakjes mogen vanaf dan niet meer worden aangeboden voor consumptie ter plaatse.

Ook kartonnen bekertjes en bioplastics vallen onder dit verbod op wegwerpplastics. In Nederland geldt: als er polymeren in een beker of bakje zitten om het water of vetafstotend te maken, telt dit als hoofdbestanddeel van de verpakking en valt daarom onder het verbod op wegwerpplastics. Voor bioplastics geldt dat deze dezelfde eigenschappen hebben als ‘normale’ plastics en dus schadelijk zijn voor het milieu.

 

Vanaf 1 juli 2023

regels plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik. 

Vanaf 1 juli 2023 moet een meerprijs in rekening wordt gebracht voor kunststof voedselverpakkingen en drinkbekers die bestemd zijn om mee te nemen en die bestemd zijn voor consumptie onderweg, afhalen en bezorgen. 
Uitgiftepunten moeten een alternatief aanbieden.

Welke bekers en bakjes vallen onder de regels?
Wel:

Bekers en bakjes voor eenmalig gebruik, die plastic bevatten:

  • Bioplastic
  • Toegevoegde polymeren om water- of vetafstotend te maken
  • Producten met een plasticvrij logo. Dit logo sluit het product niet uit van de regelgeving

Voor bakjes geldt aanvullend: 

  • Het voedsel hoeft niet verder bereid te worden, zoals koken, ontdooien of verwarmen.
  • Bakjes met voorverpakt eten: alleen eenpersoonsporties.
  • Bakjes die ter plekke worden gevuld: geen volumegrens.
Niet:
  • Herbruikbare bekers en bakjes, ook als ze uit plastic bestaan.
  • Flexibele voedselverpakkingen, zoals zakjes, folies en wikkels. Let op: deels vormvast en deels flexibel valt wel onder de regelgeving.
  • Plasticvrije materialen, zoals hout of papier waar geen plastic aan is toegevoegd. Let op: aluminium heeft een hoge milieubelasting en wordt daarom sterk afgeraden.

(Bron: Factsheet Detailhandel, Rijksoverheid)

In het Vakcentrum Expertise Dossier  'Beperken plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik' leggen we de regelgeving uit. In het dossier vindt u ook links naar diverse sites met aanvullende informatie. 

of ga voor de diverse voorbeelden naar:

of:

Winkelposters

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft posters ontwikkeld om uw klanten te wijzen op de meerprijs.

Aanvullende campagnematerialen 
onder andere banners en gifs voor website, schapkaarten en stickers

 

Andere maatregelen met betrekking tot plastic verpakkingen

Afvalbeheerbijdrage

Gebruikt u meer dan 50.000 kilo verpakkingsmateriaal waarop uw eigen firmanaam of merk is gedrukt dan bent u verplicht aangifte te doen voor de afvalbeheerbijdrage. Lees meer.

SUP-accijns

Over plastic verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik moet uw leverancier een zogenaamde SUP-accijns betalen. Als u gebruik maakt van plastic verpakkingen waarop uw eigen logo of tekst hebt gedrukt dan moet u per 1 januari 2023 zelf aangifte doen en de accijns afdragen.  Lees meer

Eerdere maatregelen

Statiegeld op blikjes

Per 1 april 2023 geldt het statiegeld ook op drankblikjes.

Voor informatiemateriaal voor in de winkel verwijzen wij u naar Statiegeld Nederland .
Informatie over de administratie rond statiegeld vindt u op de site van Afvalfonds Verpakkingen

Statiegeld op kleine plastic PET-flessen

Vanaf 1 juli 2021 wordt er statiegeld geheven op kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Voor een kleine petfles krijgt de consument 15 cent, voor een grote 25 cent statiegeld.
Kijk voor meer informatie op de site van Statiegeld Nederland.

Verkoopverbod wegwerpplastics

Vanaf 3 juli 2021 is de verkoop van bepaalde wegwerpplastics verboden.

Verbod op gratis plastic tasjes

Plastic tasjes mogen sinds 2016 niet meer gratis worden meegegeven. Voor deze tasjes moet een bedrag in rekening worden gebracht. Ook kunt u ervoor kiezen tasjes van een ander materiaal aan te bieden, zoals papier of jute. Het verbod op gratis geldt alléén voor plastic tasjes.  In relatie tot voedselveiligheid en -verspilling zijn een aantal uitzonderingen gemaakt op het verbod. Zeer lichte plastic tasjes (dunner dan 15 micron) die noodzakelijk zijn vanwege voedselveiligheid en tasjes die bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling mogen nog wel kosteloos worden verstrekt. Voor levensmiddelen die reeds voorzien zijn van een afgesloten verpakking gelden de uitzonderingen niet. De tasjes die worden gebruikt voor productbescherming, bijvoorbeeld op de AGF-afdeling, vallen in ieder geval onder de uitzondering en blijven toegestaan.

Achtergrond

Informatie van de Rijksoverheid

Kijk op de site van de Rijksoverheid voor een overzicht van de (komende) maatregelen om wegwerpplastic te verminderen. 

Raamovereenkomst Verpakkingen

Het verpakkende bedrijfsleven, de gemeenten en de overheid hebben de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 afgesloten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld. Het doel hiervan is het verminderen van de milieudruk door preventie en recycling.

Brancheplan Verduurzaming Verpakkingen

Om stapsgewijs verpakkingen te verduurzamen zijn zgn. Brancheplannen Verduurzaming Verpakkingen opgesteld. Hierin worden hoogst haalbare doelen gesteld die branchebreed worden aangepakt. In het gezamenlijke brancheplan supermarkten en levensmiddelenindustrie wordt onder meer ingezet op de reductie van aluminium, meer gebruik van gecertificeerd papier en karton en het vergroten van de kennis onder consumenten met betrekking tot recycling van verpakkingen.

 

22-09-2023