Consumentenrecht in food en non-food

 • Wat is consumentenrecht?

  Het consumentenrecht is bedoeld om consumenten een volwaardige rechtsbescherming te geven ten opzichte van de professionele verkoper bij de aankoop van producten of diensten in de (web)winkel. Het consumentenrecht geldt dus niet in het geval de particuliere consument iets koopt bij een andere particuliere consument zoals bijvoorbeeld een aankoop bij een particulier via Marktplaats of Vinted.
  De wettelijke regels zijn vastgesteld door de EU en inmiddels door alle lidstaten van de EU in de nationale wetgeving opgenomen. Het consumentenrecht is dwingend recht. Dat wil zeggen dat iedere afspraak of overeenkomst met een consument, waarin het consumentenrecht geheel of ten dele terzijde wordt gesteld, ongeldig is. De consument kan zich dus te allen tijde op het consumentenrecht beroepen, ook als hij ervoor getekend heeft dat het consumentenrecht niet van toepassing is. Het consumentenrecht is hoofdzakelijk vastgelegd in boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

  Het consumentenrecht richt zich vooral op de rechten van de consument met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde product of dienst. Als het gekochte product schade veroorzaakt aan een persoon of een zaak dan komen we op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en meer specifiek de “productaansprakelijkheid”.
  Voorbeelden op het terrein van productaansprakelijkheid zijn: schade door brand die ontstaan is door kortsluiting in een elektrisch huishoudelijk apparaat, ziekenhuisopname doordat een voedselproduct een giftige stof bevatte, schade aan een televisie omdat de bloemenvaas door te hoge glasspanning spontaan brak waardoor het water in de televise liep.

 • Wat is een consument?

  Een consument is altijd een fysieke persoon die handelt als particulier. Een bedrijf  is dus geen consument zijn in de zin van het consumentenrecht. Het is voor de verkopende  ondernemer niet duidelijk of de koper handelt als particulier of in het kader van een bedrijf. In twijfelgevallen wordt snel aangenomen dat de koper consument is en zich dus kan beroepen op het consumentenrecht.
  Als de klant iets besteld via een e-mail met een bedrijfslogo, of vraagt om een factuur op naam van een bedrijf, dan is sprake van een Business-to-Business (B2B)- transactie. Het consumentenrecht is dan niet van toepassing. Een klant die zich beroept op het consumentrecht geldt in beginsel als een particuliere consument. De verkopende ondernemer die van mening is dat de koper zich niet op het consumentenrecht kan beroepen, moet dan bewijzen dat de koper bij de aankoop handelde namens een bedrijf.

  In dit onderdeel “consumentenrecht” wordt de particuliere consument steeds aangeduid als “koper” en de ondernemer/winkelier als “verkoper”. De verkoper is dus niet de fysieke persoon in de winkel, de verkoopmedewerker, maar de onderneming die de (web)winkel exploiteert. Verkoopmedewerkers vertegenwoordigen in het verkoopgesprek de ondernemer/winkelier. Handelingen of toezeggingen van winkelpersoneel aan de koper, gelden als handelingen en toezeggingen van de verkopende ondernemer/winkelier.

 • Food en non-food

  Hoewel het consumentenrecht geldt voor alle transacties die door particuliere consumenten in winkels worden gesloten, speelt het consumentenrecht in mindere mate in de foodbranche. Dat heeft te maken met de relatief geringe aanschafprijs van foodproducten, ten opzichte van non-food producten. Een consumentenklacht over een stuk kaas van € 9,95 is van een andere orde dan een consumentenklacht over een luxe koffiemachine van € 1.495,-. De kans op een rechtszaak als de klacht in de ogen van de consument niet goed wordt opgelost, is in het eerste geval beduidend kleiner dan in het tweede geval. 

  Iedere ondernemer (food en non-food) moet steeds een (commerciële) afweging maken hoe hij een klacht afhandelt. Een koper kan soms met (zeer) onredelijke klachten verhaal komen halen. Toch kan het dan soms beter zijn om de klacht te accepteren en op te lossen op de wijze zoals de koper dat wenst.

 • Webwinkels/Fysieke winkels: verschillende regels

  Er gelden specifieke regels als de koper koopt via een webwinkel (in juridische termen spreken we dan van “koop op afstand”) of als hij koopt buiten de reguliere verkoopruimte. Deze laatste situatie doet zich voor bij aankopen op straat, maar dus ook wanneer de winkelier een kraam heeft tijdens de jaarlijkse braderie. Bij aankopen buiten de reguliere verkoopruimte kunt u ook denken aan verkoop bij de klant thuis, op zijn werk of tijdens beurzen.

  Het belangrijkste verschil tussen de aankoop via een webwinkel of buiten de reguliere verkoopruimte ten opzichte van de fysieke winkel, betreft het zogenaamde “herroepingsrecht” van ten minste veertien dagen. Dit recht heeft de koper alleen als hij iets koopt in een webwinkel of buiten de reguliere verkoopruimte. Het herroepingsrecht geldt dus uitdrukkelijk niet bij aankopen in de fysieke winkel. Op basis van het herroepingsrecht kan een koper binnen veertien dag na ontvangst van het product de koopovereenkomst ontbinden (herroepen) zonder opgaaf van redenen. Dit betekent dat de klant het product moet terugsturen naar de webwinkel waarna de webwinkelier het aankoopbedrag moet terug betalen.

  Voor meer informatie over het herroepingsrecht klikt u hier.

Advies

Is er een discussie met een klant (particulier of bedrijfsmatige klant) over een garantiekwestie en komt u er samen niet uit? Dan kan Vakcentrum Bedrijfsadvies u helpen. Vakcentrum Bedrijfsadvies is bereikbaar via 0348 – 41 97 71 of  advies@vakcentrum.nl.

16-02-2023