Productaansprakelijkheid

Het begrip “productaansprakelijkheid” wordt door veel mensen als onderdeel van het consumentenrecht gezien. Juridisch gezien heeft het niet te maken met consumentenrecht, maar het aansprakelijkheidsrecht. Het is wel een belangrijk onderwerp in de verhouding koper/verkoper, zowel in het segment food als het segment non-food.

Wat is productaansprakelijkheid

Met productaansprakelijkheid wordt de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een gebrek in het product bedoeld. Een heel bekend voorbeeld uit het verre verleden zijn de exploderende limonadeflessen van Exota (1970), maar ook recenter het dramatische ongeluk in Oss met een zogenaamde Stint (2018).

Wie is er aansprakelijk?

Door een fout of een gebrek in een product kan schade ontstaan. Wie is voor die schade aansprakelijk? De wet kent een duidelijke regeling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  1. Schade door dood of lichamelijk letsel en
  2. Schade toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk in de privésfeer wordt gebruikt.

Als een gebrek in een product ertoe leidt dat iemand overlijdt of lichamelijk letsel oploopt dan is de producent van het product aansprakelijk. Als het gebrek leidt tot schade aan een andere zaak dan is de producent ook aansprakelijk tenzij de schade niet meer bedraagt dan € 500,-. In dat geval is de verkoper aansprakelijk. In alle gevallen geldt dat de schade wel aan de producent kan worden toegerekend. Als de producent buiten de EU is gevestigd dan wordt de importeur van het product gelijkgesteld aan de producent en kan hij op basis van deze regeling aansprakelijk worden gesteld.

Voorbeelden

  1. Bij het productieproces van blikgroenten is per ongeluk een giftige stof in een blik groente gekomen. Een consument heeft de groenten in de supermarkt gekocht en is na het eten ervan overleden. De producent van de blikgroente is aansprakelijk voor de schade.
  2. Door een isolatiefout in een koffiezetapparaat ontstaat kortsluiting in de keuken, gevolgd door een brandje. De magnetron die naast het apparaat staat, heeft forse brandschade. De magnetron kostte € 375,-. Omdat het om zaakschade gaat en de schade lager is dan € 500,- is de verkoper (winkelier) van het koffiezetapparaat volledig aansprakelijk. Als de schade € 750,- zou zijn, dan is de grens van € 500,- overschreden. In dat geval is de producent van het koffiezetapparaat voor de volledige schade aansprakelijk.
  3. Door een defect in de koeling van een supermarkt is in een stuk rauwmelkse kaas een gevaarlijke bacterie actief geworden. Een koper heeft van de kaas gegeten. Een ernstige voedselvergiftiging leidt ertoe dat de koper blijvend lichamelijk letsel heeft opgelopen. Normaal zou de producent aansprakelijk zijn, echter de bacterie-ontwikkeling kan de producent niet verweten worden. Die is ontstaan door een fout in het koelsysteem van de verkoper. De verkoper kan in dit geval aansprakelijk zijn. De verkoper kan mogelijk de betaalde schade terugkrijgen van de leverancier van de koelapparatuur of via zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Advies

Is er een discussie met een klant (particulier of bedrijfsmatige klant) over een garantiekwestie en komt u er samen niet uit? Vakcentrum Bedrijfsadvies kan u helpen. Neem contact op via 0348 – 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl.

Neem contact op
Gepubliceerd: woensdag 8 mei 2024