Lokaal Retailbelang

Lokaal Retailbelang is een samenwerkingsverband van het Vakcentrum met de brancheorganisaties in de Nationale Winkelraad van het MKB-Nederland.

Als lokale belangenbehartigers maken wij ons namens de detailhandel en het winkelambacht hard voor het realiseren van bruisende binnensteden en vitale winkelgebieden met een duurzaam en aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Participatie van lokale ondernemers en een proactieve samenwerking met de lokale overheid staan daarbij voorop. Lokaal Retailbelang is aanspreekpunt en, waar gewenst, spreekbuis namens lokale ondernemers.

Lokaal Retailbelang richt zich namens ondernemers in de retailsector (detailhandel en winkelambacht) op de lokale, regionale en provinciale overheid. Het kan daarbij gaan om langdurige trajecten zoals het opstellen van een lokale detailhandels- of structuurvisie maar ook om de aanpak van actuele problemen zoals oneerlijke concurrentie van vliegende winkels.

Lokaal Retailbelang is een activiteit van het Vakcentrum in samenwerking met collega-brancheorganisaties in de detailhandel en MKB-Nederland.

Ondernemersverenigingen kunnen Lokaal Retailbelang inzetten als het gaat om:

  • het stimuleren en het opstellen van actuele detailhandels- en structuurvisies
  • het ontwikkelen van een visie op binnensteden en winkelgebieden
  • het begeleiden van de transformatie van winkelgebieden
  • het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplanen en -programma’s
  • het stimuleren van een adequate bereikbaarheid en een passend parkeerbeleid
  • het bestrijden van oneerlijke concurrentie (winkelambacht) en vliegende winkels

Kijk voor de adviseur in uw regio op www.lokaalretailbelang.nl

Onze Kennispartners

We maken zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare kennis en instrumenten van de betrokken brancheorganisaties, Retail InsidersRetailagenda, en Platform De Nieuwe Winkelstraat.

28-04-2021