Lokaal Retailbelang

Lokaal Retailbelang richt zich namens ondernemers in de retailsector (detailhandel en winkelambacht) op de lokale, regionale en provinciale overheid. Het kan daarbij gaan om langdurige trajecten zoals het opstellen van een lokale detailhandels- of structuurvisie maar ook om de aanpak van actuele problemen zoals oneerlijke concurrentie van vliegende winkels.

Lokaal Retailbelang inzetten

Lokaal Retailbelang is een activiteit van het Vakcentrum in samenwerking met collega-brancheorganisaties in de detailhandel en MKB-Nederland.

Ondernemersverenigingen kunnen Lokaal Retailbelang inzetten als het gaat om:

  • het stimuleren en het opstellen van actuele detailhandels- en structuurvisies
  • het ontwikkelen van een visie op binnensteden en winkelgebieden
  • het begeleiden van de transformatie van winkelgebieden
  • het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplanen en -programma’s
  • het stimuleren van een adequate bereikbaarheid en een passend parkeerbeleid
  • het bestrijden van oneerlijke concurrentie (winkelambacht) en vliegende winkels

Kijk voor de adviseur in uw regio op  www.lokaalretailbelang.nl

 

Onze Kennispartners

Lokaal Retailbelang maakt zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare kennis en instrumenten van de betrokken brancheorganisaties, Retail InsidersRetailagenda, en Platform De Nieuwe Winkelstraat.