Instructie (nieuwe) medewerkers

Instrueer alle nieuwkomers en houd de aandacht voor instructie bij alle medewerkers vast

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Het instrueren van alle medewerkers (óók vakantiekrachten, invallers en meewerkende gezinsleden) over de risico’s van tillen, dragen, duwen en trekken én de maatregelen die hij/zij geacht wordt te nemen. Na de eerste instructie moet periodiek aandacht gevraagd worden voor de afspraken over tillen, dragen, duwen en trekken. Zorg dat alle medewerkers kennis kunnen nemen van de betreffende informatie en instructies.

Tips

Vijf tips voor het geven van instucties aan nieuwe medewerkers

  1. Degene die de voorlichting geeft heeft kennis nodig van de risico’s, de maatregelen en de praktijk.
  2. De instructie moet kort en praktijkgericht zijn.
  3. De afspraken moeten regelmatig onder de aandacht gebracht worden.
  4. De leidinggevende moet motiveren en het goede voorbeeld geven.
  5. Nadenken over hoe getild en bewogen moet worden, helpt bij het beter organiseren van het eigen werk