Hoe bepaal ik de waarde van mijn winkel?

In de loop van het jaar word ik 65 jaar en dan wil ik eigenlijk stoppen als ondernemer. Via een leverancier heeft zich een belangstellende gemeld. Daar heb ik vanavond een gesprek mee. De afgelopen jaren verdiende ik een goede boterham, heeft u voor mij een richtlijn om de waarde van mijn winkel te bepalen?

document-428331

Een direct antwoord op deze vraag is vrijwel niet te geven. De waarde van een onderneming bestaat in de regel uit drie componenten, de waarde van de handelsvoorraad, de waarde van de vaste activa en de waarde van de eventuele goodwill. Deze waarden moeten nauwkeurig berekend worden, met het oog op de financiële en fiscale planning na verkoop en om de vraagprijs ook daadwerkelijk te kunnen onderbouwen. Daarnaast moeten de overige verkoopvoorwaarden geformuleerd worden. 

Een verkopende partij doet er verstandig aan om met diens accountant/boekhouder in overleg te gaan over de financiële situatie ná verkoop. Hoe ziet het inkomen er dan uit? Hoeveel heb ik nodig en welke fiscale consequenties heeft de verkoop van de onderneming. In vervolg daarop: Welke maatregelen moeten er genomen worden om het inkomen na verkoop te bestendigen?

Parallel daaraan zal een deskundige de waarde van de goodwill van een onderneming bepalen. Dit dient in eerste instantie als input voor het rekenplaatje van de accountant. Goodwill is een vergoeding die een koper betaalt voor een verdiencapaciteit in de toekomst, gebaseerd op een genormaliseerde begroting. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met marktontwikkelingen, noodzakelijke investeringen en mutaties in het personeelsbestand. Deze normalisatie kan uitwijzen dat de verdiencapaciteit van een onderneming toeneemt of juist afneemt. Een multiplier maal de omzet of maal de overwinst zonder genormaliseerde begroting is te kort door de bocht. Hierdoor zou goodwill kunnen worden toegekend aan een onderneming die in de toekomst verlieslatend is, of juist te weinig goodwill kunnen worden toegekend aan een onderneming die aan de vooravond van groei staat. Een verkoop gesprek met een kandidaat koper is maatwerk en vergt een gedegen voorbereiding. 

Vakcentrum Bedrijfsadvies helpt u graag verder: (0348) 41 97 71