WW gedifferentieerde premie

Hoe zit het ook alweer met de gedifferentieerde hoge en lage WW-premie? Is daarin nog iets aangepast in verband met het Coronavirus?

400x150_NCESTM3SB0

Antwoord

Als werkgever betaalt u een premie voor de Werkloosheidswet (WW). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een hoge en lage WW-premie. De lage WW-premie wordt alleen betaald voor werknemers die een schriftelijke (1) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (2) met een vaste arbeidsomvang (3) hebben. Voor de overige werknemers wordt de hoge WW-premie betaald.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Voor een BBL’ers en voor werknemers:

  1. jonger dan 21 jaar en die,
  2. maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van vier weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand worden verloond, geldt altijd een lage WW-premie.
    Voor werknemers die hun overeengekomen arbeidsomvang met meer dan 30% overschrijden, moet met terugwerkende kracht een hoge WW-premie worden betaald. Over 2020 en 2021 wordt deze uitzondering niet toegepast in verband met het Coronavirus, maar vanaf 1 januari 2022 vervalt dit en geldt de 30 %-regel weer.

Toelichting

Per 1 januari 2022 is de lage WW-premie 2,20 % en de hoge WW-premie 7,20%.

De zogenaamde 30 %- regel geldt weer vanaf 1 januari 2022. Als een werknemer met een schriftelijke vaste arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang die arbeidsomvang met meer dan 30 % overschrijdt,  moet (met terugwerkende kracht) over dat hele kalenderjaar de hoge WW-premie worden betaald. In verband met het Coronavirus is deze uitzondering in 2020 en 2021 niet toegepast. Het kabinet heeft tot op heden, ondanks de oplopende besmettingen en de genomen maatregelen, niet besloten om ook in 2022 de 30 %-regel niet toe te passen. Uiteraard brengen we u op de hoogte als dit alsnog wordt besloten.

Als een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang binnen 2 maanden na aanvang eindigt, dan moet alsnog met terugwerkende kracht over de gewerkte periode de hoge WW-premie worden betaald.