Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn toegestaan?

Geldt dit ook voor werknemers onder de 18 jaar, BBL’ers en AOW-gerechtigde werknemers?

Er kan voor een totale periode van maximaal 36 maanden (inclusief eventuele tussenpozen van maximaal 6 maanden) een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan. Dit mogen in deze periode ook maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn. De ketenregeling is niet van toepassing op een BBL’er en op een werknemer die jonger is dan 18 jaar én gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt onder voorwaarden een gewijzigde ketenregeling.

document-428331

Als u 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten over een totale periode van 26 maanden bent aangegaan met uw werknemer, kunt u geen nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan (ongeacht de gewenste duur hiervan). Ook als u 2 tijdelijke arbeidsovereenkomsten met uw werknemer bent aangegaan over een totale periode van 36 maanden, kunt u geen nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaan. In beide gevallen wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook als in de overeenkomst staat dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

De ketenregeling is niet van toepassing op een werknemer die jonger is dan 18 jaar én gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt. Vanaf het moment dat deze werknemer 18 jaar wordt, begint de 36 maanden periode te lopen. De op dat moment lopende, tijdelijke arbeidsovereenkomst geldt als de eerste in de keten.

Voor werknemers die na hun AOW-gerechtigde leeftijd bij u werken, geldt er een gewijzigde ketenregeling. Voor deze werknemers geldt een maximale periode van 48 maanden en een maximum van 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Bij het bepalen van overschrijding van het aantal en de periode van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, worden alleen de arbeidsovereenkomsten meegenomen die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.