Is de eigen opzegging door de werknemer altijd een garantie dat de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk is beëindigd tegen de opzegdatum?

Sommige werkgevers denken dat eigen opzegging door de werknemer de meest zekere wijze is van beëindiging van een arbeidsovereenkomst . Dat is niet zo. Er is gemakkelijk ruimte voor discussie achteraf.

Franchisenemersverenigingen 400x150

Uit rechtspraak volgt dat opzegging door werknemer alleen geldig is als de werknemer duidelijk en ondubbelzinnig heeft verklaard dat deze de arbeidsovereenkomst beëindigt (wetende dat dit ernstige gevolgen kan hebben, zoals het verlies van een uitkering). Uit diezelfde rechtspraak volgt dat op de werkgever een onderzoeksplicht kan rusten om na te gaan of de werknemer echt wilde opzeggen en een verplichting om de werknemer over de gevolgen van de opzegging voor te lichten. Even een verslagje typen en laten ondertekenen na een goed gesprek kan later niet genoeg blijken. U heeft als werkgever de plicht om de werknemer te wijzen op de gevolgen van opzegging en het is belangrijk dat u dit kunt aantonen. U doet er dus verstandig aan om in dit beëindigingsproces zowel vooraf en achteraf duidelijk en schriftelijk met de werknemer te communiceren.