Kan een werknemer die ziek is vakantie opnemen? Vervalt de vakantie als hij geen vakantie opneemt?

Een werknemer kan tijdens ziekte vakantie opnemen. Voorwaarde is dat hij in redelijkheid van die vakantie kan genieten. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor de ernstig zieke werknemer die aan bed is gekluisterd. Als vakantie wordt opgenomen is de werknemer vrijgesteld van arbo-bezoeken, re-integratieactiviteien zoals bijv. therapeutisch werken. Als er twijfel is of de vakantie mogelijk de genezing beperkt, vraagt u advies aan de arbo-arts.

Hand in verband

De wettelijke vakantie vervalt een half jaar na het kalenderjaar waarin deze is opgebouwd. De zieke werknemer die in heel 2021 en de periode tot 1 juli 2022 geen vakantie heeft opgenomen is in beginsel die wettelijke vakantiedagen kwijt vanaf 1 juli 2022. Als de werknemer over deze periode vanwege ziekte niet in staat was om de (wettelijke) vakantiedagen op te nemen of u heeft de werknemer niet gewezen op het verval van de vakantiedagen, dan vervallen deze vakantiedagen pas vijf jaar nadat zij zijn opgebouwd.

Veel zieke werknemers weten niet dat je tijdens ziekte ook vakantie kan opnemen. De wettelijke vakantie is de vakantie die voor iedere werknemer minimaal volgens de wet is vastgesteld. Deze wettelijke vakantie per jaar bedraagt vier keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Het is van belang dat de werkgever de werknemer erop wijst dat hij vakantie op kan nemen tijdens ziekte. Dit moet u tijdig doen en bij voorkeur ook schriftelijk (brief of e-mail). Als u dat verzuimt kan de werknemer zich verzetten tegen het verval van de vakantierechten. Stel dat het dienstverband na 2 jaar ziekte wordt beëindigd, dan moeten vakantiedagen die niet zijn opgenomen worden uitbetaald. Dat geldt uiteraard niet voor vervallen vakantiedagen of -uren. Mocht u de werknemer dus niet hebben geïnformeerd over het verval van zijn vakantierechten, dan moet u die dagen of uren alsnog uitbetalen.