Kan ik een werknemer “op proef” laten werken? Of is een proeftijd verstandiger en hoe werkt dit?

Als werkgever wilt u graag weten of een nieuwe werknemer de functie wel goed kan vervullen. Om hierachter te komen, laten werkgevers soms de kandidaat-werknemer “op proef” werken. Dat wil zeggen dat de werknemer een aantal uur of bijvoorbeeld een dag komt proefdraaien, terwijl er (nog) geen schriftelijke arbeidsovereenkomst getekend is. U loopt in deze situatie het risico dat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd claimt. U moet dan aantonen dat er geen arbeidsovereenkomst is met de werknemer. In de praktijk is dit lastig, nu er wel werkzaamheden zijn verricht. Proefdraaien voor nieuwe medewerkers raden wij daarom af.

shutterstock_1364113478

Als u wilt weten of een werknemer geschikt is om de functie uit te oefenen, dan moet u in de arbeidsovereenkomst een proeftijd afspreken. Een proeftijd houdt in dat zowel u als de werknemer gedurende binnen een bepaalde periode per direct afscheid van elkaar kunt nemen.

Vragen over de arbeidsovereenkomst of proeftijd? Neem contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies (0348) 41 97 71.

Een proeftijd moet altijd schriftelijk worden afgesproken. Voor de duur van de proeftijd gelden de volgende regels:

  1. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter: geen proeftijd mogelijk;
  2. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan zes maanden (dus minimaal zes maanden + één dag) en korter dan twee jaar: één maand proeftijd;
  3. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan twee jaar: maximaal twee maanden proeftijd;
  4. arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: maximaal twee maanden proeftijd.

De CAO voor het Levensmiddelenbedrijf bepaalt dat de proeftijd voor iedere overeenkomst die langer duurt dan zes maanden, twee maanden mag zijn. Als u met de werknemer een langere proeftijd afspreekt dan bij wet of de CAO is toegestaan, is de gehele proeftijd nietig en geldt er helemaal geen proeftijd, ook al stemde de werknemer met de langere proeftijd in!

Een proeftijd kan alleen worden afgesproken met een werknemer die óf voor het eerst in dienst treedt óf een volledig andere functie binnen uw bedrijf gaat uitoefenen.

Als u tijdens de proeftijd wilt opzeggen, bespreekt u dit mondeling met de werknemer en bevestigt u dat na afloop van het gesprek schriftelijk, bij voorkeur per aangetekende post.

De reden mag niet de ziekte of zwangerschap van de werknemer zijn, maar een opzegging in de proeftijd mag wel tijdens zwangerschap of ziekte. De werknemer kan vragen wat de reden is van de opzegging. U bent, nadat de werknemer u vraagt om de reden, verplicht om schriftelijk een reden te geven. Indien u twijfelt bij het formuleren van de schriftelijke reden, adviseren wij u contact met ons op te nemen.