Kan ik er van uit gaan dat ik wanneer ik de winkelvloer verdubbel ook twee keer zo veel omzet realiseer?

Ik overweeg om mijn winkel uit te breiden, waarbij ik het vvo verdubbel en assortimenten toevoeg. Om de daarmee gepaard gaande aflossingsverplichtingen te kunnen dragen moet mijn omzet aanzienlijk toenemen. Mijn huidige vloerproductiviteit ligt rond het branchegemiddelde. 

500 euro bewerkt

Nee, daar kunt u niet zonder meer van uit gaan. Het is geen zekerheid dat toevoegen van vierkante meters winkelvloer ook leidt een evenredige toename van de omzet.

Bij de overweging om een winkel te realiseren of uit te breiden is het verstandig om een markt- of een vestigingsplaatsonderzoek uit te laten voeren. Hierbij wordt o.a. onderzoek gedaan naar het marktpotentieel voor een bepaalde artikelgroep binnen het verzorgingsgebied. Daarbij wordt een analyse opgesteld van de reeds aanwezige aanbieders (concurrenten) in de markt. Het verschil tussen het marktpotentieel en de omzetclaim van de aanwezige aanbieders zal uitwijzen of er al dan niet sprake is van ruimte om de bestaande omzet uit te breiden door dit verschil aan de eigen winkel te binden.

Indien in dit voorbeeld de bestaande aanbieders de markt al volledig aan zich binden is er geen sprake van uitbreidingsruimte en zal toename van omzet uitsluitend gerealiseerd kunnen worden door deze bij de concurrentie weg te halen. Er van uit gaan dat de omzet verdubbelt wanneer de winkel verdubbeld wordt is dan geen realistische optie.