U voert een slecht nieuws gesprek met een werknemer. Mag de werknemer dat gesprek stiekem opnemen?

Ja, zowel u als de werknemer mag het gesprek opnemen en hoeft niet om toestemming te vragen. Als er een rechtszaak volgt dan kan het opgenomen gesprek voor de rechter als bewijs dienen.

people-2557399

Als u niet wilt dat een gesprek wordt opgenomen dan moet u dat bij aanvang van het gesprek direct en duidelijk kenbaar maken en uiteraard dit ook opnemen in het verslag dat u van het gesprek maakt. U mag de werknemer vragen of hij het gesprek opneemt/heeft opgenomen. De werknemer moet daar eerlijk op antwoorden. Als de werknemer dat niet doet en het gesprek gebruikt als bewijs in een rechtszaak, dan kan dat hem (ernstig) verweten worden. Uiteraard mag een opgenomen gesprek niet openbaar gemaakt worden.
U mag een gesprek niet opnemen als u niet zelf aan het gesprek deelneemt. Dan is sprake van afluisteren en dat is strafbaar.