Wat kan ik doen als mijn werknemer zonder toestemming op vakantie gaat/blijft?

De meeste werkgevers hebben tegenwoordig een vakantieprocedure in hun huishoudelijk reglement. Maar ook wanneer dit niet zo is, mag een werknemer niet zonder overleg en toestemming op vakantie gaan wanneer deze dat wenst. Dus hoewel je als werkgever vergaand moet meegaan in vakantiewensen van werknemers is nog steeds een toestemming vereist. Gaat de medewerker zonder toestemming, dan mag u de werknemer er – schriftelijk en aangetekend - op wijzen dat u hem dan gaat ontslaan. Komt de werknemer dan niet opdagen en/of legt hij geen zwaarwegende persoonlijke reden aan u uit? Dan kunt u in veel gevallen overgaan tot ontslag op staande voet. 

holiday

Uit een rechtspraak blijkt dat een werknemer die zonder toestemming op vakantie gaat, in sommige gevallen, rechtsgeldig op staande voet kan worden ontslagen. Het is wel van belang dat u de werknemer de kans geeft om alsnog te verschijnen (bijvoorbeeld binnen 3 dagen). Ook moet u de werknemer wijzen op het ontslag op staande voet dat volgt als hij niet verschijnt. Dit alles bevestigt u schriftelijk op de dag dat werknemer niet is verschenen. Als de werknemer niet verschijnt na de tweede kans die u hem geeft, kunt u hem mogelijk op staande voet ontslaan. In de schriftelijke bevestiging van het ontslag omschrijft u de situatie, geeft u aan dat er geen toestemming was en geen zwaarwegende persoonlijke reden is medegedeeld voor de afwezigheid en werknemer niet kwam werken ondanks de geboden tweede kans. Beschrijf waarom dit voor u dermate ernstig is dat u overgaat tot ontslag op staande voet.

Raadpleeg voordat u hiertoe over gaat altijd met één van onze juristen. Bel (0348) 41 97 71.