Transition pathway for retail

Een overzicht van de kansen en uitdagingen voor de retail, opgesteld door de Europse Commissie. Het rapport geeft naast de kansen en uitdagingen ook een overzicht van de stappen die nodig zijn om te komen tot een toekomstbestendige retail. Kernpunten zijn: duurzaamheid, digitalisering en de professionele vaardigheden.