Voedselveiligheid

Als ondernemer in levensmiddelen zorgt u ervoor dat voedselveiligheid is geborgd. U bent hiervoor wettelijk verplicht om te werken volgens een HACCP-systeem. De HACCP-basisprincipes houden in dat adequate maatregelen worden genomen om de gevaren op het gebied van grondstoffen, het bereidingsproces en de eindproducten te voorkomen. Een hygiënecode is een uitwerking van deze HACCP-beginselen en wordt als handvat gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Maak gebruik van de CBL Hygiënecode

Wij adviseren al onze leden met een supermarkt, biologische speciaalzaak, kaas- of delicatessenwinkel, om gebruik te maken van de CBL Hygiënecode. Het Vakcentrum is betrokken bij de ontwikkeling van deze code en bewaakt de toepasbaarheid voor zelfstandige ondernemers. Deze hygiënecode is goedgekeurd door het ministerie van VWS en het Vakcentrum is ook betrokken bij het opstellen van deze code.

In de Hygiënecode zijn de verschillende bedrijfsprocessen, waarmee u van doen heeft, beschreven. De processen die niet in uw winkel van toepassing zijn, kunt u overslaan. Het is raadzaam om de volledige Hygiënecode goed door te nemen om na te gaan of aan alle criteria wordt voldaan. In 2024 start het herzien van de CBL Hygiënecode. Vanuit Vakcentrum haken we daar op aan en delen de meest recente ontwikkelingen.

Boek ‘CBL Hygiënecode’

Vakcentrumleden krijgen bij het lidmaatschap het boek ‘CBL Hygiënecode’. Mocht er een extra exemplaar besteld willen worden kost dit €49,50. Voor niet-leden die het boek willen bestellen kost dit €99,50. Bestellen kan door contact op te nemen met redactie@vakcentrum.nl

Contact

Neem voor het bestellen van het boek 'de CBL Hygiënecode’ contact met ons op.

 

Contact