Messenverkoop alleen aan 18+

Het is niet normaal dat jongeren met een mes op zak lopen. Het aantal ernstige steekwapenincidenten onder minderjarigen is nog steeds zorgwekkend hoog. In het actieplan Wapens en Jongeren hebben lokale en nationale organisaties, waaronder het Vakcentrum en andere brancheorganisaties, afgesproken samen het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. De retail neemt haar verantwoordelijkheid en stopt daarom op vrijwillige basis met de verkoop van messen aan jongeren.

Retail verkoopt messen alleen aan 18+

In het kader van het actieplan werkt de overheid aan wetgeving die messenverkoop alleen aan personen van 18 jaar en ouder mogelijk maakt. Dit wetgevingsproces kost veel tijd en daarom nemen winkels en online verkopers nu al vrijwillig hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanaf 2 februari 2022 verkopen zij  vooruitlopend op de nieuwe wet vrijwillig alleen nog messen aan volwassenen boven de 18 jaar.

Meest gestelde vragen

Het is niet normaal dat jongeren met een mes op zak lopen. Het aantal ernstige steekwapenincidenten onder minderjarigen is nog steeds zorgwekkend hoog. In het actieplan Wapens en Jongeren hebben lokale en landelijke organisaties waaronder de retail afgesproken samen het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. De retail neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en verkoopt daarom alleen messen aan mensen boven de 18 jaar.

Beoogde ingangsdatum is 02-02-2022. Het is een collectieve actie van  vertegenwoordigers van bouwmarkten, Thuiswinkel, INretail, RND, CBL, Vakcentrum en enkele individuele ondernemingen.

Voor vele type messen geldt al een verbod op de verkoop (en het voorhanden hebben) ervan. Het gaat in deze campagne om het stoppen met verkoop van alle andere mogelijke gebruiksmessen aan minderjarigen, zoals zakmessen, broodzagen en schilmesjes.

De vraag is makkelijker gesteld dan het antwoord te geven, omdat een duidelijke definitie van mes lastig is. Belangrijker is om samen de boodschap uit te dragen dat alleen aan 18+ messen worden verkocht. 

Het is het doel  van de hele retailbranche dat messen alleen nog aan 18+, dus aan volwassenen verkocht worden.

De afspraak geldt ook voor de verkoop van gebruiksmessen als keukenmessen. Een mes dat niet van metaal is (bijvoorbeeld van hout, zoals in een samengesteld product als een kant-en-klaarmaaltijd met bestek) valt niet onder de afspraak.

Ja. Het gaat daarbij dus niet om alle scherpe puntige voorwerpen die als steekwapen gebruikt (kunnen) worden, waaronder ook een schroevendraaier of priem, maar specifiek om messen.

Dit sluit aan bij veel andere producten met een leeftijdsgrens (alcohol en tabak) die verkocht worden in de retail.

De campagne steekt positief in en geeft aan dat in de winkel of webshop alleen aan 18+ messen worden verkocht. Dat kan aangeduid worden bij het product in de webshop of in het winkelschap. Ook bij het afrekenen kan om een ID voor een leeftijdscheck gevraagd worden.

HEMA, Xenos, Action, IKEA, web retailer knivesandtools.nl hanteren nu al een leeftijdslimiet.  

De campagne zet in op vrijwillige deelname, vooruitlopend op wetgeving waaraan wordt gewerkt. Omdat het om vrijwillige deelname gaat, wordt hierop niet gehandhaafd.

Nee. Wetgeving is in de maak, maar verkoop van gebruiksmessen, zoals keukenmessen, aan minderjarigen is momenteel niet strafbaar.

Vanaf februari wordt de communicatie uitgerold voor klanten en medewerkers. Het gaat dan om bijvoorbeeld informatie in het schap, in de webwinkel, bij de kassa of in de kassa (automatische melding dat op leeftijd gecontroleerd moet worden).

Nu is nog niet duidelijk wanneer de beoogde wet er is. Het wetgevingsproces is in gang gezet en er moet nog veel afgestemd worden. Ook over de afbakening in de wet.

Het wetsvoorstel waaraan het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt, is een antwoord op de oproep van winkelketens om te zorgen voor duidelijkheid door de verkoop/ het verkoopverbod van messen aan 18-minners bij wet te regelen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt met landelijke winkelketens en de detailhandelsbranches om alleen aan 18+ messen te verkopen. De bij het actieplan betrokken gemeenten voeren dit gesprek met de lokale middenstand. Alleen met z’n allen kunnen we de jeugd helpen inzien dat wapenbezit en wapengebruik nooit het antwoord is op onveiligheidsgevoelens en onderlinge conflicten.

Het vrijwillige besluit van winkels om alleen aan 18+ messen te verkopen. Andere acties zijn onder meer voorlichting (op scholen), preventief fouilleren, verwijderen van illegale online content en het versterken van contact tussen politie en horeca.

Dat klopt. De afspraak is van toepassing op online verkoop en in fysieke winkels. Verkopers zijn vrij in de keuze voor het middel om leeftijd bij online verkoop te verifiëren (Kopie ID, vraag naar 18+ instemmend beantwoorden, geboortedatum invullen, etc.)

Bij een strafbaar feit of verstoring van de openbare orde kan de politie gevraagd worden in te grijpen, zoals dat nu ook al het geval is. Wanneer een weigering van verkoop leidt tot onenigheid die uit de hand loopt of dreigt te lopen, kan daarvan dus ook gebruik worden gemaakt. Of het een wettelijk verbod is of slechts een afspraak maakt dan niet uit.

Het blijft voor ouders mogelijk om een (zak)mes te kopen en deze aan hun kind te geven voor het gebruik voor bijvoorbeeld de scouting. Ook dan krijgt een minderjarige de beschikking over een potentieel gevaarlijk voorwerp, maar overheid en de branche gaan er dan vanuit dat de ouder(s) (en de scouting) toezicht houden op het gebruik van het mes. Dit uitgangspunt geldt ook voor bijvoorbeeld minderjarigen op een koksopleiding.

Toolkit communicatie messenverkoop 18+

Er is een toolkit samengesteld, die ondernemers stimuleert mee te doen en de boodschap ‘messen verkoop alleen aan 18+’ in de (web)winkelcommunicatie ondersteunt. Ondernemers die vrijwillig de verkoop van messen willen beperken kunnen dit materiaal vrijelijk gebruiken.

Communicatie toolkit messenverkoop 18+
Gepubliceerd: woensdag 8 mei 2024