Zelfzorggeneesmiddelen

Zelfzorggeneesmiddelen zijn bedoeld om eenvoudige, veel voorkomende gezondheidsklachten te behandelen of te verzachten. U kunt hierbij denken aan tabletten, zalfjes, siropen, verstuivers et cetera. Deze geneesmiddelen zijn zonder doktersrecept verkrijgbaar. Ondernemers mogen sommige zelfzorggeneesmiddelen in hun winkel verkopen, andere weer niet. En wanneer ze dit doen, moeten zij zich houden aan de voorschriften in de Geneesmiddelenwet en de Regeling Geneesmiddelenwet. Klinkt logisch. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

AV of UAD

Geneesmiddelen met de afleverstatus AV (Algemene Verkoop) mogen in alle supermarkten worden verkocht. Dat staat ondernemers vrij, zij kunnen daarmee invulling geven aan lokale behoeften. Wanneer supermarktondernemers een stapje verder gaan en ook geneesmiddelen willen verkopen met de afleverstatus UAD (Uitsluitend Apotheek en Drogist), dan is het nodig dat zij een gediplomeerde drogist in dienst hebben. Deze drogist, of assistent-drogist, moet in de winkel aanwezig zijn om vragen van klanten te kunnen beantwoorden.

Maar welke geneesmiddelen hebben welke code? Uiteraard zijn hiervan openbare lijsten beschikbaar. Maar u kunt het ook zelf zien. Soms is het goed zoeken, maar de aanduiding AV of UAD staat op iedere verpakking vermeld. Zelfzorggeneesmiddelen moeten aan precies dezelfde toelatings- en kwaliteitseisen voldoen als de geneesmiddelen die op doktersrecept in de apotheek worden afgeleverd.

Vakopleidingen Drogist

Ondernemers en medewerkers die een erkend drogisterij diploma willen halen en hun opleiding online willen volgen, zijn bij E-Beat aan het juiste adres. Dankzij een nauwgezette samenwerking met het Vakcentrum worden opleidingskosten laag gehouden en hoeft u geen onnodige certificeringen te behalen en betalen. Hier vindt u meer informatie over de Vakopleiding Drogist en de Vakopleiding Assistent Drogist.

Digitale inzet communicatiemiddelen nog in discussie

Begin 2023 is de ‘Verzamelwet VWS’ waardoor de inzet van digitale middelen bij de verkoop van UAD assortiment zou worden toegestaan door de Tweede Kamer aangenomen. Op 4 juli 2023 werd het wetsvoorstel plenair behandeld door de Eerste Kamer. Tijdens het debat bleek dat de woordvoerders van SP, CDA (ook sprekend namens SGP) en ChristenUnie van mening zijn dat er sprake is van meer dan alleen technische wijzigingen. Zij menen dat de versoepeling van de verkoop van zogeheten UAD-geneesmiddelen niet thuishoort in de Verzamelwet. Met een motie vroeg de SP daarom de minister met een apart wetsvoorstel te komen waarin dit wordt geregeld.

Minister Kuipers (VWS) heeft nog een toelichting gegeven op de reden dat de voorgestelde wijziging is opgenomen in deze Verzamelwet. Volgens hem wordt hiermee hersteld wat de bedoeling van de wet is geweest: borgen dat voorlichting over zelfzorgmedicatie altijd beschikbaar en goed is. Ook heeft hij benadrukt dat het verwerpen van het wetsvoorstel negatieve consequenties heeft: dan mag de verkoop alleen plaatsvinden in de fysieke aanwezigheid van een drogist. Dan kan er niet meer online worden besteld, en kan er ook niet meer advies via telefoon of videobellen worden gegeven. Dat is een probleem voor gemeenten waar geen drogist is. Volgens de minister is dit een grote stap terug in de tijd. Naar aanleiding van het debat heeft het CBL nog contact gezocht met verschillende fracties om het standpunt van de minister te ondersteunen en duidelijk te maken dat ook met een ‘tabletdrogist’ het mogelijk is om goede voorlichting te geven. Helaas is de motie van de SP alsnog aangenomen. Enkel de fracties van D66, VVD en BBB stemden tegen deze motie (en dus voor de ‘drogist op afstand’).

Concreet betekent dit dat de verkoop van UAD assortiment enkel mogelijk is als er een gediplomeerd (assistent-)drogist aanwezig is, ook blijven de huidige CBL richtlijnen van kracht en is de verkoop van dit assortiment online in principe niet toegestaan. De toezichthouder (IGJ) heeft de afgelopen 2 jaar echter aangegeven niet te handhaven op online omdat er een wetsvoorstel in de pijplijn zat.