CO2 neutraal: de basis in 30 seconden

We moeten tegen 2050 wereldwijd netto nul CO2-uitstoot bereiken om de opwarming van de aarde tot een beheersbaar niveau te beperken.

Dit betekent een snelle vermindering van de emissies die vrijkomen in de atmosfeer van de aarde en het verwijderen van broeikasgassen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

U kunt de uitstoot van uw bedrijf verminderen door bijvoorbeeld gebruik te maken van elektrische voertuigen of hernieuwbare energievormen zoals zonnepanelen. Onvermijdelijke emissies kunnen worden gecompenseerd.

Zakelijke voordelen

Door de CO2-uitstoot te verminderen en naar CO2-neutraal te gaan, kan uw bedrijf:

• energie- en transportkosten verlagen
• in aanmerking komen voor belastingvoordelen
• voldoen aan milieuvoorschriften
• nieuwe klanten aantrekken
• werknemers aantrekken en behouden die om het milieu geven
• partijen in uw toeleveringsketen helpen om nieuwe doelen te bereiken

Wat u kunt doen

Verklein uw ecologische voetafdruk door:

• de impact van transport te verminderen
• meer te recyclen en afval te verminderen
• over te stappen op duurzame energie
• verbetering van de isolatie
• gebruik van elektrische voertuigen
• een groenere toeleveringsketen te vinden