Subsidies

Bij Vakcentrum streven we naar een duurzame toekomst voor onze ondernemers. Daarom willen we u graag wijzen op de vele mogelijkheden van subsidies die beschikbaar zijn om uw bedrijf te ondersteunen bij het investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen. Van de Energie Investeringsaftrek (EIA) tot lokale subsidies kunnen niet alleen helpen bij het verlagen van uw kosten, maar ook bij het verminderen van uw ecologische voetafdruk. Ontdek hieronder de verschillende opties en hoe ze uw bedrijf kunnen helpen.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers een aantrekkelijk fiscaal voordeel voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Met de EIA kunt u maar liefst 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Dit geldt voor bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de Energielijst en een minimale investering van € 2.500 vereisen.

Voor actuele informatie over de Energielijst, bezoek: Energielijst op RVO.nl

MIA\Vamil

Met de MIA en/of Vamil-regelingen kunnen ondernemers fiscaal aantrekkelijk investeren in milieuvriendelijke apparatuur. Deze regelingen bieden extra aftrekmogelijkheden van de fiscale winst (MIA) en stellen u in staat een deel van de investering op een willekeurig moment af te schrijven (Vamil). Dit kan resulteren in belastingvoordelen en lagere belastingpercentages. De investering per melding moet minimaal € 2.500 bedragen en het bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen van de Milieulijst.

Voor actuele informatie over MIA en Vamil, bezoek: MIA\Vamil op RVO.nl

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is bedoeld om kleinschalige installaties zoals zonnepanelen, windturbines, zonneboilers en warmtepompen aantrekkelijker te maken. Deze subsidie biedt een eenmalige uitkering en de hoogte ervan varieert per type installatie. Voor de subsidiebedragen en voorwaarden kunt u terecht op de website van de RVO.

Provinciale en lokale subsidies

Naast landelijke regelingen zijn er ook diverse decentrale subsidiemogelijkheden beschikbaar. Deze zijn gericht op het nemen van energiebesparende maatregelen en het bijdragen aan de energietransitie. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden die specifiek beschikbaar zijn voor uw locatie.