Vals geld & echtsheidskenmerken

Eurobiljetten zijn door de echtheidskenmerken goed beschermd tegen vervalsing. Het risico op het ontvangen van een vals biljet is daarom erg laag. Tocht blijft het belangrijk dat ondernemers alert zijn en kennis hebben van de echtheidskenmerken.

Tips om valsgeld te voorkomen


1. Controleer bankbiljetten op echtheidskenmerken

In alle biljetten zijn echtheidskenmerken verwerkt. Daardoor zijn echte biljetten te onderscheiden van vervalsingen. Door te kijken, te kantelen en te voelen zijn biljetten te controleren op meerdere echtheidskenmerken. Wie niet zeker is van een biljet kan het vergelijken met een ander biljet waarvan men zeker is dat het echt is. De belangrijkste echtheidskenmerken van eurobiljetten zijn het watermerk, de veiligheidsdraad, het hologram, het papier en de voelbare inkt.

2. Accepteer geen bankbiljetten van € 50 of hoger

Als dit niet mogelijk is, kunt u klanten expliciet vragen om te pinnen als zij willen afrekenen. De meeste klanten geven daar wel gehoor aan.

3. Wees altijd alert als een klant een laag bedrag wil betalen met € 50

Zo proberen criminelen namelijk om vals geld om te wisselen voor écht geld. Als u vals geld herkent (voor of na de transactie), dan bent u verplicht dit in te nemen en op te sturen naar DNB.

 

Check je Biljet-app

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een app ontwikkeld om mensen bewuster te maken van de echtheidskenmerken van eurobiljetten. Op die manier wil DNB het betalingsverkeer veiliger en betrouwbaarder maken. Een goede controle kan er immers voor zorgen dat vervalsers niet veel voet aan de grond krijgen in Nederland. De Check je Biljet-app is te downloaden in de app-store (voor Apple en Android).

 

Verzekeren tegen vals geld

Als ondernemer bent u mogelijk tot een bepaald maximum verzekerd tegen vals geld op een bedrijfspolis of een kasgeldpolis. Controleer uw verzekeringen en lees de polisvoorwaarden goed na. Er kunnen bepaalde voorwaarden worden gesteld voordat de verzekering vals geld vergoedt, zoals het doen van aangifte bij de politie. De verzekering keert meestal pas uit als onomstotelijk vaststaat dat het biljet vals is. Het is dus belangrijk dat u de stappen neemt die in de polis beschreven staan.

U kunt zich bijvoorbeeld verzekeren via de SuperGarantPolis. Bij deze verzekering bent u als bedrijf verzekerd voor betalingen met vervalste munten of bankbiljetten. Bekijk de voorwaarden op de website van SuperGarantPolis.