Veilig pinnen

De kans bestaat dat fraudeurs uw betaalautomaten proberen te manipuleren om zo de pasgegevens en pincodes van uw klanten te kunnen vastleggen. Het Vakcentrum adviseert u alert te zijn op pinfraude. Hieronder vindt u een aantal maatregelen, die u kunt nemen om dit te bestrijden.

Onderneem zelf actie

Wat kunt u als ondernemer zelf doen om klanten veilig te laten pinnen?

  • Maak uw betaalautomaat uniek, zodat u in één oogopslag ziet dat het apparaat dat er staat van u is. Dat kan door unieke stickers aan te brengen. Sommige bedrijven maken gebruik van barcodestickers, die meerdere malen per dag worden gescand. Klopt de code niet met die in de kassa, dan weet u dat er een skimpoging gaande is. De sticker mag u niet zomaar op de betaalautomaat plakken. Informeer bij uw leverancier op welk deel van de betaalautomaat u de sticker mag plakken.
  • Stel de betaalautomaat zo op dat de klant het intoetsen van de pincode goed kan afschermen. Daarom moet deze op mini maal 80 cm en maximaal 120 cm hoogte zijn geplaatst. En zorg dat het intoetsen van de code niet zichtbaar is vanaf een verhoging, via spiegels of op een andere manier.
  • Bevestig de betaalautomaat, indien mogelijk, aan de toonbank of een andere vaste ondergrond.

Meld fraude

Vermoedt u fraude? Gebruik de betaalautomaat dan niet en schakel direct de politie in. Licht ook het Meldpunt Onveilige Betaalsituaties in via telefoonnummer (030) 283 65 55.

Bel naar het meldpunt