Betalingsregeling winkeldieven

Als u een winkeldief op heterdaad betrapt en aangifte doet, kunt u voor de ‘gestolen’ tijd € 181 schadevergoeding eisen van de dader. Ook de kosten van directe schade, bijvoorbeeld door het verwijderen van beveiligingslabels of vernielde verpakkingen, kunt u laten betalen door de winkeldief. Dit traject kunt u uit handen geven aan SODA. Zij doen voor u de aangifte en regelen het verhalen van de schade op de dader.

Politie werkt mee

Belangrijk voordeel van de aanpak van SODA is dat de politie de gegevens van de winkeldief automatisch deelt met SODA. Dat scheelt veel papierwerk in de winkel.

 

Preventieve werking

Deelname aan de regeling levert nog meer voordelen op. Met het speciale voorlichtingsmateriaal kunt u laten zien dat u winkeldieven laat betalen. Dat werkt bijzonder preventief. Van die € 181 extra boete gaat een afschrikwekkende werking uit, zo blijkt uit de resultaten.

 

Consument blij met initiatief

Ook richting uw klanten geeft u met ‘Winkeldieven betalen een goed signaal. U laat zien dat u maatregelen neemt om winkeldiefstal aan te pakken. Consumenten geven in een onderzoek aan dat zij blij zijn met de extra straf voor winkeldieven. Meer dan negentig procent juicht het initiatief toe. Van de ondervraagden vond 40% het bedrag van € 181 zelfs nog te laag.

 

Wat als u een winkeldief aanhoudt?

 

1. Aanmelden

U meldt zich aan op de site: Winkeldievenbetalen. U ontvangt een bevestiging, schadeverhaalformulieren en uw toolkit.

 

2. Aanhouden

U houdt de betrapte winkeldief aan en belt de politie. Bel 112, u wilt immers de verdachte zo snel mogelijk overdragen.

 

3. Aangifte

In afwachting van de politie kunt u vast digitaal aangifte doen. U heeft dan wel een account nodig bij politie.nl. U kunt ook gebruik maken van het landelijk aangifteformulier.

Als u het verhalen van de schade door SODA wilt laten verzorgen hoeft u zelf geen aangifte te doen. SODA neemt dat van u over. In dat geval gaat u naar www.bijwinkeldiefstal.nl om het incident te melden. SODA doet namens u aangifte en ontvangt van de politie de gegevens die nodig zijn om de schade te verhalen.

U kunt er ook voor kiezen om geen aangifte te doen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Zo moet het gaan om een 'first offender' die 18 jaar of ouder is en geen geweld heeft gebruikt. U laat dan wel nog de politie komen. De politie controleert of aan alle voorwaarden is voldaan. In dit geval kunt u de diefstal melden via de website www.sameneens.nl. Meer informatie over de afhandeling van een winkeldiefstal door een first offender leest u in het informatiesheet van de politie.

Afhandeling zonder de politie kan natuurlijk ook. U spreekt met de winkeldief af dat de schade wordt vergoed. In een Samen Eens-overeenkomst legt u de afspraken vast. SODA regelt de rest. Na betaling is de zaak voor alle partijen afgedaan.

 

4. Afrekenen

Op www.bijwinkeldiefstal.nl kunt u uw schadeclaim aanmelden. SODA zorgt voor de verder afhandeling. Als de dader heeft betaald -eventueel met inschakeling van een deurwaarder- ontvangt u het schadebedrag minus adminstratiekosten op uw bankrekening. SODA houdt deze kosten zo laag mogelijk en de kosten worden alleen ingehouden als de claim is betaald. No cure, no pay!

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over schadeverhaal op www.bijwinkeldiefstal.nl