Cursus voor je personeel

Zorg dat uw personeel goed op de hoogte is van de preventiemaatregelen en -procedures. Laat uw medewerkers (online) trainingen volgen op het gebied van omgaan met agressieve klanten of hoe te handelen tijdens en na een overval.

Voor Vakcentrumleden

Het Vakcentrum biedt haar leden verschillende (online) trainingen aan op het gebied van veiligheid. Tijdens een training leert u bijvoorbeeld het RAAK-principe toepassen.

 

Cao Levensmiddelenbedrijf

In de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf staat een checklist (bijlage 5). Loop deze nog een keer door met uw medewerkers.