Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL)

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) regelt het pensioen voor werknemers in het levensmiddelenbedrijf. Het pensioen wordt berekend over het salaris dat de werknemer gemiddeld heeft verdiend toen hij in deze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en Anw-hiaatpensioen. De bedrijfstak kent daarnaast een Sociaal Fonds, namelijk de Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf.

Wie beheert het pensioenfonds?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over hun pensioen. De administratie en uitvoering van de pensioenen - van de inning van premies tot het uitbetalen van uitkeringen - wordt geregeld door AZL in Heerlen.

Wie neemt deel aan de regeling?

Iedere werknemer van 21 jaar of ouder en in het levensmiddelenbedrijf werkt, neemt deel aan de pensioenregeling vanaf het moment dat hij in dienst komt. Op het moment dat uw deelnemerschap is ingegaan, start de pensioenopbouw.

Meer informatie

Op www.bpfl.nl/werkgevers/ staat meer informatie over de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf.

Gepubliceerd: woensdag 1 mei 2024