Ontslag door verstrijken van de tijd

Ontslag door het verstrijken van de tijd treedt op wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt op de vooraf afgesproken beëindigingsdatum of na het voltooien van een specifieke taak of project. Het is van belang dat werkgevers duidelijke contractuele bepalingen opstellen bij aanvang van de overeenkomst om verwarring te voorkomen en om het proces van beëindiging soepel te laten verlopen.

Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Zorg dat u als werkgever de contractuele voorwaarden met betrekking tot het verstrijken van de tijd van tevoren vastlegt en communiceert. Informeer werknemers tijdig over het naderende einde van de overeenkomst, en houd rekening met eventuele wederzijdse verplichtingen. Ook bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens het verstrijken van de tijd gelden specifieke dwingende wettelijke verplichtingen.

 

Vraag het Vakcentrum om advies

Voor advies met betrekking tot ontslag door verstrijken van de tijd, neemt u contact op met de experts van Vakcentrum Bedrijfsadvies.

Neem contact op