RI&E aanvragen

Nog niet eerder een RIE aangemaakt?

Heeft u nog niet eerder een RIE aangemaakt voor uw bedrijf? Neem dan even contact op met ons kantoor en we helpen u graag op weg.

Inloggen met een bestaand account

Vakcentrumleden met een supermarkt, foodspecialiteitenwinkel of non-food speciaalzaak kunnen hun RIE inzien via deze link. Gebruik voor het inloggen het e-mailadres die u altijd al gebruikte.

Wachtwoord vergeten?

  1. Ga naar www.arbomanagementsysteem.nl
  2. Klik op Nieuw wachtwoord aanvragen
  3. Vul uw email in en klik op Verstuur
  4. Een tijdelijk wachtwoord ontvangt u op het ingevoerde email adres

Login naam vergeten?

  1. Neem contact op met Vakcentrum
  2. Geef de naam van het bedrijf en de contactpersoon door die de login heeft gemaakt
  3. Wij kunnen checken met welk mailadres u een account heeft

Geldigheid van uw RI&E

Als u de RI&E ooit hebt ingevuld en evt. openstaande punten zijn opgelost, dan blijft de RI&E geldig. Mochten er zaken in het bedrijf zijn veranderd, denk aan een verbouwing, nieuwe winkelinrichting, nieuwe procedures, toegenomen criminaliteit, veel nieuwe medewerkers enz., dan is het goed de RI&E nog eens te doen. Een RI&E is immers bedoeld om risico's te inventariseren.

Disclaimer

Hoewel bij ontwikkeling van deze RI&E uiterste zorgvuldigheid is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Er is uitgegaan van de meest voorkomende situaties en de vragenlijst. Het Vakcentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassingen van de door het Vakcentrum gehanteerde branche RI&E. De werkgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de volledigheid, actualiteit en waarheidsgetrouwheid van de vragenlijst, hetzelfde geldt voor het plan van aanpak.