Inhoud arbeidsovereenkomsten

Er zijn vier soorten arbeidsovereenkomsten die u als werkgever kunt aanbieden aan uw werknemers:

 1. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 2. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 3. Oproepovereenkomst zoals nulurenovereenkomst of min/max overeenkomst
 4. De arbeidsovereenkomst met een medewerker die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt

Wilt u meer weten over de verschillen tussen de arbeidsovereenkomsten? Lees dan verder op deze pagina.

Inhoud arbeidsovereenkomst

We geven u graag een algemeen raamwerk dat kan worden aangepast aan de specifieke behoeften. Wij adviseren altijd juridisch advies te vragen zodat de arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers voldoen aan wet- en regelgeving en aan de CAO indien van toepassing.

Basisinformatie

 • Werkgever: Volledige naam en adresgegevens werkgever
 • Werknemer: Volledige naam en adresgegevens werknemer
 • Functie: Functienamen omschrijving van de functie en functiegroep volgens de CAO (indien van toepassing)

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris: Overeengekomen salaris
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijv. reiskosten, scholingsmogelijkheden korting voor personeelsaankopen etc.
 • Werkuren: het aantal uren per week dat de werknemer werkt. Voor oproepkrachten worden afspraken gemaakt over oproepen en beschikbaarheid
 • Werkdagen: Dagen van de week waarop de werknemer werkzaam is
 • Proeftijd: Eventuele proeftijd en voorwaarden

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Taken: Duidelijke beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de werknemer.
 • Specifieke Projecten of Doelen: Indien van toepassing

Beëindiging en Opzegtermijn

 • Beëindigingsvoorwaarden: Voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst
 • Specifieke einddatum of periode: Relevant voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Opzegtermijn: Opzegtermijn voor zowel werkgever als werknemer

Informatie over de arbeidsovereenkomst voor Vakcentrumleden

In het webdossier Arbeidsrecht vindt u informatie over verschillende onderdelen van de arbeidsovereenkomst (link naar webdossier).

 

Informatie over specifieke regels voor oproepovereenkomsten

Vanaf 1 januari 2020 gelden er wettelijke regels die tot doel hebben werkgevers te stimuleren een werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren per week (vaste arbeidsomvang) stimuleren.

Een belangrijke regel is dat een werknemer met een flexibele arbeidsovereenkomst (nuluren/min-max) nadat hij twaalf maanden heeft gewerkt van de werkgever een schriftelijk aanbod moet ontvangen van een vaste urenomvang per week (of per jaar). Die vaste urenomvang moet gebaseerd zijn op het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in de vooraangaande twaalf maanden heeft gewerkt. Dus ook de extra uren die de werknemer misschien in de schoolvakanties heeft gewerkt tellen mee.

Het aanbod voor een vaste urenomvang moet de werkgever schriftelijk doen binnen één maand nadat het dienstverband twaalf maanden heeft geduurd. De werknemer heeft na ontvangst van het aanbod één maand de gelegenheid het aanbod te aanvaarden. Als een vaste arbeidsomvang door de werknemer wordt aanvaard dan geldt die vaste arbeidsomvang vanaf de eerste dag van de 15e maand na de datum van in diensttreding.