Cursus Arbo professionalisering

Goede arbozorg is belangrijk, maar in de praktijk is het vaak lastig om aan alle eisen te voldoen. Daarom helpt het Vakcentrum leden kosteloos met het uitvoeren van de RI&E en het opleiden van een preventiemedewerker. Andere ondernemers kunnen tegen een bijdrage aan deze dienst deelnemen. Met behulp van deze dienst zijn ondernemers jaren verzekerd van een valide RI&E en Plan van Aanpak (PvA).

Inschrijven

Inschrijven kan door een e-mail te sturen aan reactie@vakcentrum.nl

RI&E en Plan van Aanpak

In de cursus 'Arbo professionalisering' worden de rol en functie van de preventiemedewerker binnen het bedrijf uitgelegd. Daarnaast wordt de RI&E behandeld waarna de cursisten deze zelf in kunnen vullen voor hun eigen bedrijf. Er wordt gebruikgemaakt van een digitale RI&E. Er wordt ook een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. Daarin moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren. 

Programma

Tijdens de cursus 'Arbo professionalisering' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • actuele Arbowet- en regelgeving;
  • de rol van de preventiemedewerker; 
  • de branche-RI&E (klassikale behandeling); 
  • het invullen van een RI&E voor het eigen bedrijf (eventueel 'thuis' afronden).

Cursusdata en -locaties

  • Momenteel zijn er geen cursusdata gepland.

De cursus 'Arbo professionalisering' bestaat uit één cursusdag vanaf 9.30 tot ca. 16.00 uur, inclusief lunch. Deelname is gratis voor leden van het Vakcentrum. 

Actueel houden van RI&E en Plan van Aanpak

De RI&E en het bijbehorende PvA moeten actueel worden gehouden. Uitbreiding van of wijzigingen in de organisatie dienen steeds te worden verwerkt in de RI&E en indien van toepassing ook weer getoetst. Vervolgens worden de RI&E en het bijbehorende PvA weer getoetst op compleetheid (wet- en regelgeving) en relevantie.

Inschrijven

heeft u belangstelling voor de Arbo-training stuur dan een bericht aan reactie@vakcentrum.nl.