Driedaagse training Operationeel Management

9 en 24 mei en 1 juni

Kosten: € 1.250/pp

De training van het Vakcentrum wordt gegeven door één van de enthousiaste en ervaren trainers van OVD Opleidingen. De training bestaat uit een combinatie van theorie, praktijkopdrachten, e-learning en actieve werkvormen. Mail naar reactie@vakcentrum.nl om aan te melden voor de training.

Aanmelden

Algemene info

Doelgroep: Deze training is bedoeld voor filiaal/vestigingsmanagers binnen de retail en voor afdelingsmanagers die door willen groeien.

Doel: De training maakt gebruik van een combinatie van theorie, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en is gericht op het strategisch leren denken. Deze training is een onderdeel van de Opleiding Hoger Management voor de Retail (HMR). De opleiding heeft de afgelopen 25 jaar bewezen een zeer goede aansluiting te maken op de praktijk. De training is gebaseerd op situaties die voor een manager in de bouwmarkt/het tuincentrum van belang zijn

Deelnemers leren in deze training hoe je als manager alle operationele aangelegenheden op de juiste manier uitvoert en onderdeel laat zijn van het winkelmanagement. Onderwerpen zijn: bevoorrading, logistiek, personele bezetting, aanvullen, magazijn, winkelverzorging, etc.

Aan het eind van de training weet je wat noodzakelijk is om als manager alle operationele aangelegenheden op de juiste manier uit te voeren en een onderdeel te laten zijn van het filiaalmanagement.

Inhoud

De onderwerpen zijn:

 • Bevoorrading.
 • Logistiek.
 • Personele bezetting.
 • Aanvullen.
 • Magazijn.
 • Winkelverzorging, etc.

De manager weet welke aspecten van invloed zijn op operationeel management en kan concreet aan de slag om verbeteringen ten aanzien van de winkelvloer door te voeren.

De training bestaat uit:

 • Klassikale lesuren.
 • Individuele persoonlijke begeleiding en ondersteuning.
 • Virtuele lessen, e-learningmodules met digitaal lesmateriaal.
 • workshop, webinar en eindopdracht.

De e-learningmodule ‘SWOT-analyse’ wordt verzorgd door Icademy B.V., de overige trainingscomponenten door OVD Opleidingen B.V.

Studiebegeleiding

Theorielessen, groepsdiscussie, praktijkopdracht, inclusief e-learningmodules gericht op operationeel management. Begeleiding tijdens en tussen de trainingsmomenten door is aanwezig c.q. beschikbaar.

Studierichting

De deelnemer leert leiding te geven aan de dagelijkse operatie in de retail teneinde te zorgen voor een doelmatige verdeling van de werkzaamheden en toe te zien op een tijdige en juiste uitvoering hiervan. De training is mbo4-niveau.

Vooropleiding

Minimaal mbo3-niveau.

Toetsing

Deelnemers maken een eindopdracht met een presentatie voor de eigen vestiging/filiaal. E-learning opdracht met een toets. De training wordt afgerond met een officieel OVD Opleidingen certificaat.

Data en tijden

De trainingsdata zijn 9 en 24 mei en 1 juni van 09.00 tot 17.00 uur.

Resultaat

 • Een (aankomend) retailmanager leert op een strategisch niveau naar alle zaken rondom operationeel winkelmanagement te handelen.
 • De manager weet welke aspecten van invloed zijn op operationeel management en kan concreet aan de slag om verbeteringen ten aanzien van de winkelvloer door te voeren.