Pensioenfonds Detailhandel

Van drogisten tot kookwinkels, slijters en speelgoedzaken: de diversiteit in de detailhandel is groot. Voor de werknemers in deze branches zet Pensioenfonds Detailhandel zich elke dag in. Niet alleen door een goed inkomen voor later op te bouwen, maar ook door pensioen zo persoonlijk mogelijk te maken.

Wie beheert het pensioen?

 

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over hun pensioen. 

Wie neemt deel aan de regeling?

Iedere werknemer van 21 jaar of ouder en in de detailhandel werkt, neemt deel aan de pensioenregeling vanaf het moment dat hij in dienst komt. Op het moment dat uw deelnemerschap is ingegaan, start de pensioenopbouw.

Meer informatie

Op www.pensioenfondsdetailhandel.nl staat meer informatie.

Gepubliceerd: woensdag 1 mei 2024