Preventie

Het creëren van een gezonde en veilige werkplek is van groot belang. Het vermindert  ziekteverzuim, bevordert re-integratie,  verbetert de prestaties van medewerkers en daardoor verhoogt de arbeidsproductiviteit. We nemen u mee door de belangrijkste onderwerpen op het gebied van preventie.

Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Om ervoor te zorgen dat iedere werkgever een concreet arbobeleid voert, zijn bedrijven verplicht om een schriftelijke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) in huis te hebben. Dit vormt de basis van het beleid. De RI&E is overzicht met mogelijke veiligheids- en gezondsheidsrisico’s. Aan de hand van dit overzicht brengen bedrijven in kaart welke risico’s in het bedrijf voorkomen. Om die risico’s weg te nemen of te beperken moet een Plan van Aanpak (PvA) worden gemaakt waarin de maatregelen om dit te bereiken worden vastgelegd. Ook moet worden vastgelegd binnen welke termijn de maatregelen genomen worden. De RI&E moet in de onderneming schriftelijk aanwezig zijn en voor de medewerkers moeten die RI&E ter inzage liggen. Lees hier meer over RI&E.

Training van het Vakcentrum

Bedrijven met minder dan 25 medewerkers (aantal personen) beschikken na het volgen van de cursus van het Vakcentrum over een valide Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E) en hebben aan hun wettelijke plicht voldaan. Met deelnemers uit bedrijven met meer dan 25 medewerkers wordt een afspraak gemaakt voor een wettelijk verplichte toetsing op locatie. Deze toetsing wordt uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige of de Arbo-dienst. Wil je meer weten over onze cursus? Lees hier verder.


Preventiemedewerker

In iedere onderneming dient een preventiemedewerker te worden aangewezen. Deze medewerker heeft (veelal via aanvullende scholing) specifieke kennis van veiligheids en gezondsheidsrisico’s binnen het bedrijf. De medewerker adviseert de werkgever en kan bijvoorbeeld worden belast met uitvoeren, bijhouden en opzetten van de RI&E. Als in een bedrijf minder dan 25 mensen werken mag de werkgever ook de preventiemedewerker zijn.
Als er binnen het bedrijf geen preventiemedewerker beschikbaar is dan moet die extern worden “ingehuurd” bijvoorbeeld via de arbodienst.


Vertrouwenspersoon

Steeds meer bedrijven hebben een vertrouwenspersoon. Werknemers kunnen soms met bepaalde problemtiek worden geconfronteerd die je niet gemakkelijk met de werkgever bespreekt. Denk aan zaken als pesten op het werk of grensoverschrijdend gedrag.

Een vertrouwenspersoon is (nog) niet verplicht. Vakcentrum biedt de cursus Interne Vertrouwenspersoon. Leden maar ook medewerkers van leden kunnen die cursus volgen. Vakcentrum kent ook een externe vertrouwenspersoon. De werkgever kan de werknemer dan eenvoudig een deskundige externe vertrouwenpersoon laten bellen. Alleen leden kunnen hiervan gebruik maken. De dienstverlening is gratis.

Werknemer met geldzorgen (schulden of loonbeslag)

Een werknemer met geldproblemen heeft impact op uw bedrijf. Zorgen over schulden kunnen leiden tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim. Bovendien kan het een motief zijn om fraude te plegen. Misschien leggen schuldeisers beslag op het salaris van uw werknemer. Dat heet loonbeslag of 'derdenbeslag', waar u als werkgever aan moet meewerken. U moet dan een bedrag inhouden op het salaris van uw medewerker en u kunt met de deurwaarder te maken krijgen. Pak signalen van geldzorgen bij personeel daarom tijdig op.

Herken personeel met geldzorgen

Werknemers met schulden verzwijgen vaak hun problemen. Toch zijn er signalen die erop kunnen wijzen dat een werknemer geldproblemen heeft. Soms zijn grote levensgebeurtenissen de oorzaak van financiële problemen. Denk aan een scheiding of het overlijden van een partner. Herken problemen door schulden in een vroeg stadium en bespreek het met uw werknemer. Iemand die zich tijdig bij de schuldhulpverlening meldt, kan zijn problemen sneller oplossen.

Gebruik de Signaaltool financiële problemen

Met deze tool herkent u snel signalen die er op kunnen wijzen dat een medewerker worstelt met schulden. Meer informatie vindt u hier.

 

Relevante producten en tools