Regels arbeid door 13-, 14- en 15-jarigen

Als werkgever is het toegestaan om jongeren van 13, 14 en 15 jaar aan te nemen. Wel zijn er een aantal regels die je in gedachten moet houden omdat deze jongeren alleen lichte werkzaamheden mogen verrichten. Lees hier waar je op moet letten en wat wel en niet toegestaan is.

Algemeen

Alleen lichte werkzaamheden mogen door de jongeren uitgevoerd worden. Dit zijn werkzaamheden die niet te zwaar zijn, geen gevaar opleveren en niet schadelijk zijn voor de (lichamelijke of geestelijke) gezondheid.

Verboden arbeid

 • Werken met of in de buurt van gevaarlijke machines
 • Werken met gevaarlijke stoffen
 • Vrachtwagens laden en lossen
 • Werken in de horeca als alcohol wordt geserveerd
 • Duwen of trekken van dingen die zwaarder zijn dan 20 kg
 • Dingen tillen zwaarder dan 10 kg
 • Werken onder stress
 • Achter de kassa werken en andere geldtransacties
 • Werken in ééndezelfde houding

Toegestane arbeid voor 13 en 14 jarigen

Voor 13 en 14 jarigen gelden verschillende regels tijdens schoolweken en vakantieweken.

 • Alleen werken onder toezicht
 • Niet werken op zondag
 • 12 uur werken per week
 • 7 uur werken per niet-schooldag
 • Niet werken op een schooldag, behalve maximaal 2 uur klusjes rond het huis of in de buurt
 • 14 uur rust per dag, inclusief de periode tussen 19:00 uur en 07:00 uur
 • Alleen werken onder toezicht
 • Niet werken op zondag
 • 35 uur per week
 • 7 uur werken per dag
 • Maximaal 5 dagen per week
 • 14 uur rust per dag, inclusief de periode tussen 19:00 uur en 07:00 uur
 • Maximaal 4 vakantieweken werken per jaar, waarvan maximaal 3 vakantieweken aaneengesloten

Toegestane arbeid voor 15 jarigen

Voor 15 jarigen gelden verschillende regels tijdens schoolweken en vakantieweken.

 • Onder voorwaarden mag je op zondag werken: als je werkt op zondag, dan ben je wel altijd op de zaterdag ervoor vrij en heb je tenminste 5 vrije zondagen per 16 weken
 • 12 uur werken per week
 • 2 uur werken op een schoo.dag en 8 uur werken op niet-schooldagen
 • Maximaal 5 dagen werken per week
 • 12 uur rust per dag, inclusief de periode tussen 19:00 uur en 07:00 uur
 • Onder voorwaarden mag je op zondag werken: als je werkt op zondag, dan ben je wel altijd op de zaterdag ervoor vrij
 • 40 uur werken per week
 • 8 uur per dag werken
 • Maximaal 5 dagen werken per week
 • 12 uur rust per dag, inclusief de periode tussen 21:00 uur en 07:00 uur
 • Maximaal 6 vakantieweken werken per jaar waarvan maximaal 4 vakantieweken aaneegesloten

Informatie aan ouders wettelijk verplicht

Volgens de Arbeidstijdenwet moet de werkgever de ouders van 13-,14 en 15-jarige werknemers voorlichten over:

 1. De aard van de arbeid
 2. De mogelijke gevaren die aan de arbeid zijn verbonden
 3. De maatregelen die worden genomen om gevaren te beperken


Bij deze informatie beperkt u zich tot de gevaren die zijn verbonden aan de arbeid die het kind gaat uitvoeren. Deze gevaren zullen zich veelal beperken tot bijvoorbeeld uitglijden, snijden door bijvoorbeeld een scherpe rand van een verpakking of gebroken glas of beknelling door omvallen van bijv. een stapel dozen. Het is natuurlijk van belang daarbij te benadrukken dat kinderen eerder genoemde arbeid niet mogen verrichten en dat zij zich hieraan zullen houden. U kan verwijzen naar de RI&E waarin mogelijk preventieve maatregelen zijn vermeld.

Sommige ondernemers organiseren een zogenaamde ouderavond om te vertellen over het bedrijf en de werkzaamheden die hun kinderen verrichten maar het kan natuurlijk ook door de ouders uit te nodigen bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.

Met het ook op de controle door de Arbeidsinspectie is het aan te bevelen deze voorlichting schriftelijk vast te leggen in een schriftelijk of digitaal document dat door de ouders kan worden geraadpleegd.

Gepubliceerd: vrijdag 3 mei 2024