CAO-informatieabonnement voor adviseurs en administratiekantoren

Voor een adviseur is het vaak lastig en tijdrovend om van alle ontwikkelingen in arbeidsvoorwaarden, waar zijn/haar cliënten mee te maken hebben, op de hoogte te zijn en te blijven. De ontwikkelingen van een CAO gaan vaak snel, er zijn jaarlijks of tweejaarlijks vaak grote veranderingen en veelal worden gedurende de looptijd van een CAO op verschillende momenten nieuwe regels van kracht. Het is in feite onbegonnen werk om een CAO daar constant op na te lopen.

Hoe u de ontwikkelingen voor blijft

Het Vakcentrum is contractspartij bij de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf. We zijn dus niet alleen goed op de hoogte van de inhoud van de CAO en de manier waarop die moet worden uitgelegd en toegepast, maar ook van de wijzigingen die zich voordoen. Immers, we sluiten de CAO zelf af namens onze leden. Als u één of meer cliënten heeft die met de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf te maken hebben, dan moet u altijd de laatste versie van de CAO in huis hebben, u moet snel terecht kunnen met vragen en u moet tijdig in kennis worden gesteld van wijzigingen. Welnu, deze mogelijkheid is er. Via Vakcentrum Bedrijfsadvies bieden wij u het CAO-informatieabonnement aan.

Dit abonnement geeft u recht op:

  • toezending van elke nieuwe uitgave van de CAO;
  • toezending van wijzigingen van bijvoorbeeld de lonen per CAO-Nieuwsbrief;
  • telefonische beantwoording van vragen c.q. informatieverzoeken met betrekking tot de CAO.

De kosten van het abonnement zijn:

  • € 275,- excl. btw per jaar voor adviseurs met één kantoorvestiging;
  • € 406,- excl. btw per jaar voor adviseurs met meerdere kantoren/vestigingen waarbij er recht is op enkelvoudige toezending van stukken/informatie naar één adres (telefonische informatie kan door alle kantoren/vestigingen worden gevraagd);
  • € 406,- excl. btw per jaar plus € 61,50 excl. btw per jaar voor elk bijkantoor/vestiging, voor adviseurs met meerdere kantoren/vestigingen, waarbij de toezending van stukken/informatie naar elk kantoor (elke vestiging) plaatsvindt.
Gepubliceerd: dinsdag 7 mei 2024