Voor heldere afspraken in een slagvaardige formule

Vakcentrum introduceert de Digitale Franchiseovereenkomst (DFO). In de Digitale Franchiseovereenkomst worden zowel de franchiseovereenkomst als de diverse bijlagen digitaal opgeslagen. Daardoor zijn de overeenkomst en alle afspraken die binnen de formule gelden eenvoudig toegankelijk en volstrekt helder. De meest recente versie is altijd beschikbaar en wijzingen kunnen eenvoudig worden doorgevoerd. Daarbij kunnen wijzigingen die vragen om instemming van de franchisenemers alleen worden doorgevoerd als de franchisenemers of hun vertegenwoordiging ook daadwerkelijk instemmen.

Met de DFO worden de franchiseovereenkomst en de diverse bijlagen op een beveiligde internetomgeving geplaatst. Daardoor zijn de documenten steeds makkelijk bereikbaar. Bovendien kan steeds makkelijk naar onderliggende documenten worden verwezen. Die zijn immers aanklikbaar. Doorklikken naar de Wet Franchise is ook mogelijk.

Instemming geregeld

In een digitale omgeving kunnen wijzingen makkelijk worden doorgevoerd. Dankzij een speciale rechtenstructuur kunnen wijzigingen die om instemming van de franchisenemers vragen echter niet worden doorgevoerd in de digitale franchiseovereenkomst zonder akkoord van de franchisenemersvertegenwoordiging.

Het ingebouwde versiebeheer maakt ook steeds duidelijk welke versie actueel is en hoe deze is gewijzigd ten opzichte van eerdere versies van de overeenkomst.

Geen individuele afspraken

Individuele franchiseovereenkomsten en strikt persoonlijke afspraken worden vooralsnog niet opgeslagen in de Digitale Franchiseovereenkomst. De toegang tot de digitale franchiseovereenkomst is vanzelfsprekend beveiligd. Daarbij kunnen aan verschillende gebruikers verschillende rollen worden toegekend.

Snel inzetbaar

De Digitale Franchiseovereenkomst kan, door de slimme structuur, snel worden ingericht. Voorafgaand aan het daadwerkelijk vullen van de DFO wordt de franchiseovereenkomst door de juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies beoordeeld of deze voldoet aan de Wet Franchise. Indien noodzakelijk wordt de overeenkomst geactualiseerd, in overleg met franchisegever en de vertegenwoordiging van de franchisenemers.

Meer weten over de Digitale Franchiseovereenkomst en hoe wij uw huidige overeenkomst snel kunnen omzetten? Stuur een mail naar reactie@vakcentrum.nl of bel (0348) 41 97 71.