Hygiënecode

Als ondernemer in levensmiddelen zorgt u ervoor dat voedselveiligheid is geborgd. U bent hiervoor wettelijk verplicht om te werken volgens een HACCP-systeem. De HACCP-basisprincipes houden in dat adequate maatregelen worden genomen om de gevaren op het gebied van grondstoffen, het bereidingsproces en de eindproducten te voorkomen. Een hygiënecode is een uitwerking van deze HACCP-beginselen en wordt als handvat gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

CBL Hygiënecode

Wij adviseren al onze leden met een supermarkt, biologische speciaalzaak, kaas- of delicatessenwinkel, om gebruik te maken van de CBL Hygiënecode. Het Vakcentrum is betrokken bij de ontwikkeling van deze code en bewaakt de toepasbaarheid voor zelfstandige ondernemers. Deze hygiënecode is goedgekeurd door het ministerie van VWS en het Vakcentrum is ook betrokken bij het opstellen van deze code.

In de Hygiënecode zijn de verschillende bedrijfsprocessen, waarmee u van doen heeft, beschreven. De processen die niet in uw winkel van toepassing zijn, kunt u overslaan. Het is raadzaam om de volledige Hygiënecode goed door te nemen om na te gaan of aan alle criteria wordt voldaan. 

Voordeel voor Vakcentrumleden

Vakcentrumleden ontvangen een exemplaar gratis als onderdeel van het lidmaatschap. Extra exemplaren kunnen worden besteld via reactie@vakcentrum.nl 

Leden betalen € 49,50

Niet-leden betalen € 99,00