Verenigingsadvies

Ondersteuning en advies Franchisenemersverenigingen

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt (besturen van) franchisenemersverenigingen, ongeacht de branche waarin zij actief zijn.

Hoe richt je een franchisenemersvereniging op?

Nog geen franchisevereniging? Lees dan het artikel over het starten van een franchisenemersvereniging. Daarin nog eens de voordelen van een franchisenemersvereniging (ook voor de franchisegever) en een aantal concrete tips en adviezen.

Juridisch en bedrijfseconomisch advies

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt al jaren franchisenemersverenigingen bij onderhandelingen, afspraken en geschillen. Daarbij beoordelen we alle aspecten van de franchise-samenwerking. Onze bedrijfsjuridisch en bedrijfseconomisch specialisten werken daarbij nauw samen en vullen elkaar aan.

Vakcentrum Bedrijfsadvies kan u, onder andere, bijstaan bij:

 • het toetsen van een franchiseovereenkomst
 • het beoordelen van tussentijdse wijzigingsvoorstellen
 • de organisatie van uw vereniging (statuten, huishoudelijk reglement etc.)

Administratieve en secretariële ondersteuning

Vakcentrum Bedrijfsadvies biedt u een totale ontzorging en ondersteuning voor uw franchise- of detaillistenvereniging. Denk daarbij aan:

 • voorbereiden en organiseren van vergaderingen (vergaderlocatie, agenda, vergaderbenodigdheden);
 • verslaglegging van vergaderingen (bestuursvergaderingen/overlegvergaderingen met de directie);
 • bijhouden van de (leden)administratie;
 • postbeheer;
 • organiseren van de ALV en op de juiste statutaire wijze oproepen van leden;
 • coördineren van informatiestromen, zoals het verzenden van correspondentie naar leden van de desbetreffende ondernemersvereniging of het doorzenden van correspondentie van een lid naar de juiste persoon binnen de ondernemersvereniging;
 • fungeren als algemeen aanspreekpunt;
 • bijhouden van de website;
 • opstellen van conceptbrieven;
 • proactief voorstellen van oplossingen;
 • benaderen van leden.

Training 'effectief onderhandelen'

Hoe haalt u als franchisenemersvereniging het maximale resultaat uit onderhandelingen? 

De wet Franchise is nu iets meer dan een jaar van kracht. De wet beoogt vooral meer gelijkwaardigheid tussen franchisenemer en franchisegever. Dit veronderstelt ook meer professionaliteit van bestuurders van franchisenemersverenigingen. Effectief onderhandelen is hierbij een belangrijke vaardigheid. Het gaat hier bij niet alleen om onderhandelen met de franchisegever, maar ook met de eigen leden (mandaatstelling, acceptatie van een onderhandelingsresultaat). De tweedaagse training ‘effectief onderhandelen’ die door het Vakcentrum wordt aangeboden is beproefd. De trainer heeft ruime ervaring in onderhandelen namens anderen en dus ook in het
spanningsveld tussen achterban en wederpartij. Lees meer over de training in deze leaflet.

Inhuur franchiseprofessional

Franchiseverenigingen kunnen, via Vakcentrum Bedrijfsadvies, een franchiseprofessional tijdelijk inhuren voor, onder andere:

 • het professionaliseren van de vereniging
 • het versterken van het franchisebestuur
 • het implementeren van de wet Franchise

De digitale franchiseovereenkomst

Vakcentrum introduceert de Digitale Franchiseovereenkomst (DFO). In de Digitale Franchiseovereenkomst worden zowel de franchiseovereenkomst als de diverse bijlagen digitaal opgeslagen. Daardoor zijn de overeenkomst en alle afspraken die binnen de formule gelden eenvoudig toegankelijk en volstrekt helder. De meest recente versie is altijd beschikbaar en wijzingen kunnen eenvoudig worden doorgevoerd. Daarbij kunnen wijzigingen die vragen om instemming van de franchisenemers alleen worden doorgevoerd als de franchisenemers of hun vertegenwoordiging ook daadwerkelijk instemmen.

Franchisekennis, de nieuwsbrief voor franchisenemersverenigingen

Vakcentrum en Vakcentrum Bedrijfsadvies hebben een nieuwsbrief voor bestuursleden van franchisenemersverenigingen geïntroduceerd. 

Snel en adequaat

Het inschakelen van Vakcentrum Bedrijfsadvies is eenvoudig: even bellen met (0348) 41 97 71.

De deskundigheid en ervaring maken dat Vakcentrum Bedrijfsadvies u snel en adequaat kan helpen, ongeacht de branche waarin u actief bent.

Individueel advies franchisenemer

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt ook individuele franchisenemers (uit zeer uiteenlopende branches) bij onderhandelingen, afspraken en geschillen.

29-09-2022