Regeldruk

Regeldruk

Regels, regels, regels. De nationale overheid werkt aan het terugdringen van de regelgeving, maar in de praktijk is dit nog lang niet altijd voelbaar. Daarom blijft het Vakcentrum er in de politiek op hameren – op alle niveaus - dat de regeldruk nu echt wordt aangepakt. Regeldruk komt ook uit Europa. Staatssecretaris Mona Keijzer van Econonomische Zaken en Klimaat erkent dit en zet zich samen met de Nederlandse detailhandel in voor betere (Europese) regelgeving. Zij onderschrijft ook de Retailagenda (pdf) waarin dit een belangrijk onderdeel vormt. Het doel? Verminderende lastendruk voor de detailhandel en het stimuleren van grensoverschrijdende activiteiten in de retail.

Betere regelgeving betekent:

  1. Regelgeving die uitvoerbaar en werkbaar is en bijdraagt aan het beoogde doel.
  2. Betere coördinatie van implementatie van Europese wetgeving om verschillende interpretaties te vermijden.
  3. Verwijderen van handelsbarrières op de Europese interne markt door het onderling afstemmen van regelgeving op onderwerpen als: consumentenbescherming, btw-afdrachten, verpakkings- en etiketteringseisen, betalingsverkeer, gegevensbescherming en arbeidsmobiliteit. 
  4. Werk maken van wederzijdse erkenning.
  5. Betere coördinatie van toezicht en handhaving door de lidstaten van Europese regelgeving.
  6. Aanpakken van nationale koppen in regelgeving door lidstaten.

UBO moet zich registreren

Als gevolg van een Europese anti-witwasrichtlijn moeten UBO’s (Ultimate Benificial Owners) zich registreren bij de KvK. De UBO is de natuurlijke persoon met meer dan 25% van het economische belang in een rechtspersoon. Dat is dus de direct of indirect aandeelhouder van meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of certificaten. Maar dat is ook de persoon die de feitelijke zeggenschap heeft. Als niet duidelijk is of een persoon UBO is, dan moet die persoon als pseudo-UBO worden ingeschreven. Dan gaat het meestal om een persoon met feitelijke zeggenschap, zoals een vennoot van een VOF. Lees meer op deze pagina.

10-06-2021