Regeldruk

Regeldruk

Regels, regels, regels. De nationale overheid werkt aan het terugdringen van de regelgeving, maar in de praktijk is dit nog lang niet altijd voelbaar. Daarom blijft het Vakcentrum er in de politiek op hameren – op alle niveaus - dat de regeldruk nu echt wordt aangepakt. Regeldruk komt ook uit Europa. Staatssecretaris Mona Keijzer van Econonomische Zaken en Klimaat erkent dit en zet zich samen met de Nederlandse detailhandel in voor betere (Europese) regelgeving. Zij onderschrijft ook de Retailagenda waarin dit een belangrijk onderdeel vormt. Het doel? Verminderende lastendruk voor de detailhandel en het stimuleren van grensoverschrijdende activiteiten in de retail.

Betere regelgeving betekent:

  1. Regelgeving die uitvoerbaar en werkbaar is en bijdraagt aan het beoogde doel.
  2. Betere coördinatie van implementatie van Europese wetgeving om verschillende interpretaties te vermijden.
  3. Verwijderen van handelsbarrières op de Europese interne markt door het onderling afstemmen van regelgeving op onderwerpen als: consumentenbescherming, btw-afdrachten, verpakkings- en etiketteringseisen, betalingsverkeer, gegevensbescherming en arbeidsmobiliteit. 
  4. Werk maken van wederzijdse erkenning.
  5. Betere coördinatie van toezicht en handhaving door de lidstaten van Europese regelgeving.
  6. Aanpakken van nationale koppen in regelgeving door lidstaten.

Gevolgen van de Brexit voor u als ondernemer

Brexit komt snel dichterbij. Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? Of bent u dat van plan? Bereid u dan voor op zakendoen met een land buiten de EU. De Rijksoverheid helpt u daarbij. Brexitloket.nl is een initiatief van de Rijksoverheid en haar uitvoerende organisaties.