Froukje Mulder (Froukje Sloot Stadskanaal) beste zelfstandig supermarktondernemer van Nederland

18-4-2023

Froukje Mulder, ondernemer van Jumbo Froukje Sloot Stadskanaal, is de winnaar van de ZO2Z Award 2023-2024. Brancheorganisatie Vakcentrum reikt deze prijs iedere twee jaar uit aan de beste zelfstandig supermarktondernemer van Nederland. De andere twee finalisten, Bart en Katja de Bresser van Jumbo de Bresser in Baarle-Nassau en Jan en Jolien Verbeeten en Koen Verstegen van Plus Verbeeten in Tegelen, eindigden ex aequo op de tweede plaats. Een speciale prijs werd uitgereikt aan Christ-Jan van Bedaf van CoopCompact van Bedaf in Achtmaal, als Beste ondernemer met een kleine supermarkt.

ZO2Z staat voor Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich. De prijs is een initiatief van het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers, en werd uitgereikt tijdens de Dag van het Vakcentrum. Met deze competitie wil het Vakcentrum de meerwaarde van de zelfstandig supermarktondernemers voor de Nederlandse economie en voor de lokale gemeenschap benadrukken.

De deelnemende ondernemers doorliepen een intensief selectietraject. Dat bestond onder andere uit een klantenonderzoek, een schriftelijke vragenronde en een uitvoerig gesprek. De voorselectie werd verzorgd door een onafhankelijk retailadviesbureau (Q&A, Amersfoort). De drie finalisten werden beoordeeld door een vakjury bestaande uit René Roorda (CBL), Cees Jan Adema (FNLI) en Harrie ten Have (Vakcentrum).

Stimulerend personeelsbeleid

De jury merkte op dat de drie finalisten alle drie uitblonken in de aandacht voor de medewerkers. “Hoewel iedere finalist daar op heel eigen wijze invulling aan geeft, is duidelijk dat zij alle drie hun medewerkers als het kapitaal van hun onderneming zien. Juist de medewerkers bepalen in hoge mate de sfeer en de beleving in de winkel.

Ook hebben alle finalisten veel aandacht voor duurzaamheid. “Die aandacht is terug te zien in diverse aspecten van de bedrijfsvoering. Of het nu gaat om de energie-efficiëntie van de winkels of de inkoop van verantwoorde producten. Met name ook de lokale samenwerking met slagers, bakkers en kwekers dringt steeds verder door in de supermarkt.”

Vers steeds belangrijker

Het belang van vers in de supermarkt neemt toe. Dat is bij alle deelnemende winkels duidelijk. Daarbij valt op dat er steeds meer complete, versbereide maaltijden worden aangeboden. Foodservice staat hoog op de agenda. Bovendien zien we steeds meer ambachtelijke slagers in de supermarkt.

Breder dan eigen winkel

De winkel van Froukje Mulder is volgens de jury opvallend qua inrichting. Er is gedacht vanuit de beleving van de klant. Voor de jury was medebepalend dat Froukje Mulder zich breed inzet voor de branche en de medewerkers. Mulder is betrokken bij de winkeliersvereniging in Stadskanaal. Als adviseur van het ROC draagt zij bij aan een goede

opleiding voor jongeren. Verder is zij nog lid van het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf, de Jumbo ondernemersvereniging en brancheorganisatie Vakcentrum.

Voor Froukje Mulder was het de derde keer dat zij in de finale stond. In 2017 werd zij nog derde en in 2019 veroverde ze een tweede plaats. In 2021 is de competitie vanwege corona niet georganiseerd.

Christ-Jan van Bedaf beste ondernemer kleine supermarkt

Christ-Jan van Bedaf werd door het Vakcentrum onderscheiden met de ZO2Z award voor de beste kleine supermarkt. Van Bedaf scoorde in de competitie de hoogste klantenwaardering van alle deelnemers, inclusief de ‘grote’ supermarkten.

Deze prijs werd ter gelegenheid van de 10e uitreiking van de ZO2Z award ingesteld om recht te doen aan de eigen dynamiek en marktpositie van de kleinere supermarkten. Juist ook de kleinere supermarkten zijn vaak van groot belang voor het aanbieden van voorzieningen en services en daarmee voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. De jury ziet een toenemende druk op de kleinere supermarkten. “Er wordt op dit moment veel gevraagd van ondernemers met een kleinere supermarkt, onder andere door het aangekondigde verbod op de verkoop van tabak en het afvloeien van klantenstromen daardoor en de diverse grenseffecten als gevolg van prijs- en accijnsverschillen.”

Beleidsmakers en politici realiseren zich te weinig dat sluiten van de laatste kleine supermarkt een aanslag betekent op de leefbaarheid van de directe omgeving. Zo vallen diverse services weg (o.a. post) en verdwijnt de sponsoring van feesten, (sport)verenigingen, de harmonie etc.

 

Super Supermarkt Keurmerk

De drie finalisten en de winnaar van de beste Kleine Supermarkt hebben allemaal het Super Supermarkt Keurmerk, het keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die duurzaam, lokaal betrokken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door de grote betrokkenheid zijn zij van grote meerwaarde voor de buurt.