Regels 'Winkelen op afspraak'

Vanaf 3 maart is 'Winkelen op afspraak' toegestaan, echter onder strenge voorwaarden. Die zijn zeer strikt en bieden teleurstellend weinig ruimte. Toch is het wel een kleine stapje verder ten opzichte van click en collect.

  • Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld.
  • Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel zijn.
  • Een bezoek duurt minimaal 10 minuten. 

In de 'Wijzigingsregeling 23 februari' zijn de voorwaarden als volgt geformuleerd:

... mogen winkels en locaties met een winkelfunctie slechts voor publiek worden opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

  1. publiek de winkel of locatie met een winkelfunctie alleen betreedt ten minste vier uur nadat aantoonbaar gereserveerd is voor aankomst in een bepaald tijdvak;
  2. publiek alleen in het vooraf aantoonbaar gereserveerde tijdvak wordt toegelaten in de winkel of locatie met een winkelfunctie;
  3. meerdere tijdvakken van telkens minimaal tien minuten zijn vastgesteld, die elkaar niet overlappen en die zodanig worden gespreid over de openingstijd dat ter plaatse geen oploop van publiek kan ontstaan;
  4. slechts één persoon per reservering wordt binnengelaten;
  5. slechts twee personen per verdieping per tijdvak worden binnengelaten;
  6. niet meer personeel in de winkel of locatie met een winkelfunctie aanwezig is dan strikt noodzakelijk is voor de verkoop van artikelen;
  7. in de winkel of locatie met een winkelfunctie uitsluitend activiteiten plaatsvinden die zijn gekoppeld aan het directe verkoopproces.

Het kabinet stelt deze regels om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen.
Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

24-02-2021