Buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers zijn alle werknemers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Een buitenlandse werknemer heeft dus geen Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

Hoofdregel

Als werkgever mag u alleen arbeidskrachten laten werken van wie u de identiteit kent en die in Nederland mogen werken. Aan deze ‘verificatieplicht’ moet u altijd voldoen voordat u iemand voor u laat werken. Dat kan dus ook een ingehuurde of ingeleende arbeidskracht zijn.

U doorloopt daarvoor het stappenplan op de website van de inspectie SZW. Het is van groot belang nauwkeurig het stappenplan door te lopen. Bij twijfel moet u de werknemer (nog) niet in dienst nemen. U moet zich er heel goed van vergewissen dat de werknemer in Nederland mag werken.

Boetes

Als u een werknemer in dienst neemt die niet in Nederland mag werken, dan heeft u een illegale werknemer in dienst. De boete die u riskeert is zeer hoog. En neemt u binnen vijf jaar weer een illegale werknemer in dienst dan wordt de boete verhoogd met 50%, 100% of 200%. Het boetebeleid vindt u hier.

Werknemers uit de EER (Europees Economische Ruimte) en Zwitserland

Komt een potentiële werknemer uit de EER of Zwitserland? Dan kunt u deze werknemers gewoon in dienst nemen. Zij hebben geen werkvergunning of verblijfsvergunning nodig. Natuurlijk moeten ook deze werknemers een geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben. Check daarvoor dus het stappenplan op de website van de Inspectie SZW.

De EER bestaat uit de onderstaande landen:

  • Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden;
  • Liechtenstein;
  • Noorwegen;
  • IJsland;

Zwitserland (behoort niet tot de EER, maar Zwitsers mogen wel gewoon in Nederland werken)

Brexit

Per 1 januari 2021 is Groot Brittannië uit de EU. Dit betekent derhalve dat werknemers met de Britse nationaliteit niet zonder meer bij u mogen werken. Zij moeten een geldig verblijfs- en werkdocument kunnen overleggen alvorens u ze in dienst mag nemen.

Niet EER of Zwitserse burgers

Niet EER of Zwitserse burgers moeten dus een officieel document kunnen overleggen waaruit blijkt dat ze in Nederland mogen werken. Dat staat op de achterkant van het document. Daar kunnen verschillende teksten staan. Via deze link kunt u lezen wat deze teksten precies betekenen.

Turkse en Marokkaanse werknemers

Veel werknemers in Nederland hebben de Turkse of Marokkaanse nationaliteit maar zijn in Nederland geboren en getogen. Als ze geen Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebben, moet u dus controleren of ze in Nederland mogen werken. In sommige gevallen kan namelijk de permanente verblijfsvergunning zijn ingetrokken.

Aanvullende informatie

Het in dienst nemen van werknemers die niet uit de EER of Zwitserland komen, brengt dus risico’s met zich mee als u niet goed controleert of ze wel in Nederland mogen werken.
Raadpleeg ook onderstaande sites voor meer informatie over het aannemen van buitenlandse werknemers.

https://ind.nl/werk/werkgever/Paginas/Een-buitenlandse-werknemer-aannemen.aspx

https://ondernemersplein.kvk.nl/buitenlands-personeel-aannemen/

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/personeel/buitenlands-personeel-werven/