Zorg voor actuele Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E)

Het creëren van een gezonde en veilige werkplek is van groot belang. Het vermindert het ziekteverzuim, bevordert re-integratie en verhoogt de arbeidsprestaties van de medewerkers. De Inspectie SZW controleert inmiddels ook telefonisch of bedrijven een actuele RI&E en Plan van Aanpak hebben.

U bent wettelijk verplicht om beleid op te stellen voor de ­arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). U moet in kaart brengen welke gezondheids- en veiligheids­risico’s er in uw bedrijf zijn. Dat doet u met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Aan de hand van de RI&E moet dan een zogenaamd “Plan van Aanpak” (PvA) worden gemaakt. Hierin staat wat het bedrijf concreet gaat doen om de geïnventariseerde risico’s tegen te gaan of te beperken.

De RI&E moet in een organisatie op schrift aanwezig zijn en de medewerkers moeten die RI&E ook kennen. Het plan van aanpak moet aantoonbaar actueel worden gehouden. Elk bedrijf moet tenminste een medewerker aanwijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand van buiten zijn. Bij bedrijven met maximaal 25 medewerkers mag ook de eigenaar/directeur deze rol vervullen. Bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers moet de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging (indien aanwezig) instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker.

Online RI&E

Het Vakcentrum ondersteunt alle Vakcentrumleden met hun RI&E, door middel van een online tool die u helpt bij het opzetten van de RI&E. Het programma leidt u door een vragenlijst waarmee u zelf gevaren en risico’s inventariseert. Aan het eind van het programma heeft u een evaluatie en een Plan van Aanpak in handen. Met behulp van deze dienst zijn ondernemers jaren verzekerd van een valide RI&E en PvA.

Door inspanning van het Vakcentrum is dit RI&E-instrument voor bedrijven met 25 medewerkers of minder voor de levensmiddelendetailhandel vrijgesteld van toetsing. Dat houdt in, dat bedrijven, die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, de RI&E niet meer hoeven te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten!

Ga naar de digitale RI&ECursus Arbo professionalisering

Ook kunt u bij Vakcentrum terecht voor een cursus Arbo professionalisering. Hierin zal onder begeleiding van een deskundige de RI&E worden uitgelegd. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Niet-leden

Bent u (nog) geen lid van het Vakcentrum, dan kunt u een van de volgende vragenlijsten opvragen, te weten:

  1. Vragenlijst levensmiddelendetailhandel (supermarkt en foodspeciaalzaak)
  2. De vragenlijst non-foodspeciaalzaak

Stuur een email naar reactie@vakcentrum.nl en vermeld welke vragenlijst u wilt ontvangen. Geef hierbij ook aan wat de naam van uw bedrijf is, uw telefoonnummer en in welke branche u actief bent.

Controle inspectie SZW intensiever

Gebleken is, dat de Inspectie SZW regelmatig controles uitvoert, ook telefonisch, om na te gaan of aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is voldaan.

Niet-naleving van genoemde ­verplichtingen leidt tot een waarschuwing met herstelmogelijkheid, soms gecombineerd met een boete (het niet aanstellen van een preventie­medewerker kan een boete opleveren van €1.500,-).

Ongevallen melden

Daarnaast onderzoekt de Inspectie SZW ook meldingen van arbeidsongevallen. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt of in een ziekenhuis wordt opgenomen (niet poliklinisch), of overlijdt. Het niet melden van een arbeidsongeval kan een boete opleveren tot €50.000,-!

Heeft u naar aanleiding van een controle behoefte aan advies, neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies via reactie@vakcentrum.nl of (0348) 41 97 71.