Zorg voor actuele Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E)

Het creëren van een gezonde en veilige werkplek is van groot belang. Het vermindert het ziekteverzuim, bevordert re-integratie en verhoogt de arbeidsprestaties van de medewerkers. De Inspectie SZW controleert sinds kort ook telefonisch of bedrijven een actuele RI&E en Plan van Aanpak hebben.

D8L_8629

U bent wettelijk verplicht om beleid op te stellen voor de ­arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). U moet in kaart brengen welke gezondheids- en veiligheids­risico’s er in uw bedrijf zijn. Dat doet u met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Aan de hand van de RI&E moet dan een zogenaamd “Plan van Aanpak” (PvA) worden gemaakt. Hierin staat wat het bedrijf concreet gaat doen om de geïnventariseerde risico’s tegen te gaan of te beperken.

De RI&E moet in een organisatie op schrift aanwezig zijn en de medewerkers moeten die RI&E ook kennen. Het plan van aanpak moet aantoonbaar actueel worden gehouden. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers zijn daarnaast verplicht om een zogenaamde “preventiemedewerker” aan te wijzen. Kort gezegd ondersteunt een preventiemedewerker de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid.

Controle inspectie SZW intensiever

Gebleken is, dat de Inspectie SZW regelmatig controles uitvoert om na te gaan of aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is voldaan.
Nieuw in dit verband is, dat de Inspectie telefonisch contact opneemt met de onderneming, met de vragen of een RI&E voorhanden is en of er een preventiemedewerker is aangesteld. De eerste ondernemers bij wie telefonische navraag is gedaan, hebben zich reeds gemeld.

Niet-naleving van genoemde ­verplichtingen leidt tot een waarschuwing met herstelmogelijkheid, soms gecombineerd met een boete (het niet aanstellen van een preventie­medewerker kan een boete opleveren van €1.500,-).

Ongevallen melden

Daarnaast onderzoekt de Inspectie SZW ook meldingen van arbeidsongevallen. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt. Het niet melden van een arbeidsongeval kan een boete opleveren tot €50.000,-!

Heeft u naar aanleiding van een controle behoefte aan advies, neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies via reactie@vakcentrum.nl of (0348) 41 97 71.

Online RI&E

Het Vakcentrum ondersteunt alle Vakcentrumleden met hun RI&E, door middel van een online tool die u helpt bij het opzetten van de RI&E. Het programma leidt u door een vragenlijst waarmee u zelf gevaren en risico’s inventariseert. Aan het eind van het programma heeft u een evaluatie in handen die een prima basis is voor uw Plan van Aanpak. Met behulp van deze dienst zijn ondernemers jaren verzekerd van een valide RI&E en PvA.

Door inspanning van het Vakcentrum is dit RI&E-instrument voor de levensmiddelendetailhandel niet ver verwijderd van een toetsingsvrijstelling. Dat houdt in, dat bedrijven met 25 medewerkers of minder, die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, de RI&E niet meer hoeven te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten!

RI&E digitaal

Via www.vakcentrum.nl/rie kunt u uw eigen RI&E maken.

RI&E cursus

Ook kunt u bij Vakcentrum terecht voor een cursus RI&E. Hierin zal onder begeleiding van een deskundige de RI&E worden uitgelegd. Meer informatie vindt u op deze pagina.