Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

U bent wettelijk verplicht om beleid op te stellen voor de ­arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). U moet in kaart brengen welke gezondheids- en veiligheids­risico’s er in het bedrijf zijn. Dat doet u met een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Aan de hand van de RI&E moet een plan van aanpak worden gemaakt. Hierin staat wat het bedrijf concreet gaat doen om de geïnventariseerde risico’s tegen te gaan of te beperken.

In de praktijk

De RI&E moet schriftelijk aanwezig zijn in de onderneming en ter inzage liggen voor de medewerkers. Het plan van aanpak moet aantoonbaar actueel worden gehouden. Elk bedrijf moet tenminste een medewerker aanwijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand van buiten zijn. Bij bedrijven met maximaal 25 medewerkers mag ook de eigenaar/directeur deze rol vervullen. Bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers moet de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging (indien aanwezig) instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker. Het niet aanstellen van een preventie­medewerker kan een boete opleveren van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Online RI&E aanvragen

Het Vakcentrum ondersteunt Vakcentrumleden met opzetten van hun RI&E, door middel van een online tool. Het programma leidt u door een vragenlijst waarmee u zelf gevaren en risico’s inventariseert. Aan het eind van de online tool heeft u een evaluatie en een Plan van Aanpak (PvA) in handen. Met behulp van deze dienst zijn ondernemers jaren verzekerd van een valide RI&E en PvA.

Door inspanning van het Vakcentrum is dit RI&E-instrument voor bedrijven met 25 medewerkers of minder voor de levensmiddelendetailhandel vrijgesteld van toetsing. Dat houdt in, dat bedrijven, die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, de RI&E niet meer hoeven te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.

Bent u lid van het Vakcentrum en wilt u toegang tot de online RI&E? Neem dan contact op via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl 

Cursus Arbo professionalisering

Ook kunt u bij Vakcentrum terecht voor een cursus Arbo professionalisering. Hierin zal onder begeleiding van een deskundige de RI&E worden uitgelegd. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Niet-leden

Bent u (nog) geen lid van het Vakcentrum, dan kunt u een van de volgende vragenlijsten opvragen:

  • Vragenlijst levensmiddelendetailhandel (supermarkt en foodspeciaalzaak)
  • De vragenlijst non-foodspeciaalzaak

Stuur een email naar reactie@vakcentrum.nl en vermeld welke vragenlijst u wilt ontvangen. Geef hierbij ook aan wat de naam van uw bedrijf is, uw telefoonnummer en in welke branche u actief bent.

Neem contact op