Actueel Alcohol

Hier vindt u de meest actuele ontwikkelingen rond het onderwerp alcohol.

01-04-2024: AMvB bijschrijven dagleidinggevende

De algemene maatregel van bestuur die bepaalt dat de verplichting tot het bijschrijven van dagleidinggevenden op het aanhangsel bij de vergunning alleen geldt voor dagleidinggevenden van horecabedrijven, is gepubliceerd. Hiermee komt voor slijterijen (en borrelshops) de verplichte bijschrijving van dagleidinggevenden op het aanhangsel bij de vergunning te vervallen. Het besluit treedt per 1 april 2024 in werking.

Vanaf deze datum mag een persoon (een zogenaamde dagleidinggevende) die niet staat bijgeschreven op de vergunning, maar wel beschikt over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne en ingeschreven staat in het Register sociale hygiëne (artikel 8, zesde lid, van de Alcoholwet), alleen aanwezig zijn in een slijterij of borrelshop. Een eigenaar, ondernemer of bedrijfsleider (die wel op de vergunning staan bijgeschreven) hoeft dus niet in de slijterij aanwezig te zijn als er een dagleidinggevende is. Wel moet een eigenaar, ondernemer en een bedrijfsleider op de vergunning staan, om de verschillende toetsen uit te kunnen voeren of iemand van onbesproken levensgedrag is en om aan de wet Bibob te kunnen toetsen.

11-05-2023: NVWA verscherpt controles alcoholverkoop

De NVWA stelt dat de regels in het kader van de alcoholwet nog onvoldoende worden nageleefd. Vandaar dat de NVWA strenger gaat controleren. Voorafgaand aan die strengere controle ontvangen alle bij de NVWA bekende winkels die alcohol verkopen een brief en flyer waarin de regels worden samengevat.

Het gaat om de volgende regels:

  • Hoge kortingen in (online) winkels zijn verboden
  • Leeftijdscontrole bij online verkoop is verplicht
  • Verkoopbeperking voor online slijters.

Hier kunt u de brief (pdf) en flyer (pdf) downloaden.

05-12-2022: Brief staatssecretaris

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) heeft de Tweede Kamer op 2 december 2022 een brief gestuurd over problematisch alcoholgebruik, de doelstellen en recente cijfers over alcoholschade.

Enkele relevante punten:

  • Wat betreft de voortgang van het nationaal preventieakkoord (NPA) geeft de staatssecretaris aan dat hij voortgangsgesprekken met partijen wil organiseren. Rondom specifieke thema’s uit het NPA faciliteert het ministerie tevens het gesprek tussen betrokken partijen. Daarnaast wil Van Ooijen de komende periode een brede dialoog voeren om te komen tot extra acties en maatregelen om de NPA doelen op problematisch alcoholgebruik dichterbij te brengen. “Ik zal hiertoe in het voorjaar van 2023 een aantal dialoogsessies organiseren waar ik een breed scala aan maatschappelijke partijen verzoek om inbreng te leveren over de vraag welke interventies genomen kunnen worden”.
  • De staatssecretaris verzoekt partijen die eerder deelnamen aan de tafel, om na te denken over stappen die zij zelf kunnen zetten. “Ik vraag partijen om verder te gaan dan het formuleren van inspanningsverplichtingen, en te komen met concrete en meetbare maatregelen waarvan bewezen is dat deze bijdragen aan het behalen van de doelstellingen”.
  • Bij de brief is de factsheet van de NVWA over de inspectieresultaten van de controles op de Alcoholwet gepubliceerd. De NVWA houdt toezicht op het verbod op prijsacties van meer dan 25% op alcoholhoudende drank binnen de retail, zoals supermarkten, slijterijen en webshops. Daarnaast houdt de NVWA toezicht op de regels die gelden voor de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop op afstand. De factsheet laat de resultaten van het toezicht over de eerste 12 maanden na invoering van de Alcoholwet (juli 2021) zien.
  • De NIX18 en NIXzonderID campagnes worden voortgezet, waarbij de focus van de campagne nu ligt op het uitstellen van het eerste glas en het wegnemen van drempels die ouders ervaren in het voorkomen dat hun kinderen onder de 18 jaar alcohol drinken.
  • De staatssecretaris is voornemens om jaarlijks alcoholreclame en -marketing te monitoren.
  • Het kabinet heeft eerder aangekondigd een verplichting tot een leeftijdsverificatiesysteem te willen invoeren, waarmee de online verkoper of aanbieder op het moment van aankoop op een betrouwbare en eenduidige wijze de leeftijd van de koper kan verifiëren. De eisen waar een dergelijk systeem aan moet voldoen worden momenteel uitgewerkt, de verwachting is dat deze regels vanaf 2024 kunnen worden ingevoerd.
  • De staatssecretaris gaat een AMvB uitwerken waarin de verplichting tot het bijschrijven van dagleidinggevenden op het aanhangsel bij de vergunning alleen geldt voor dagleidinggevenden van horecabedrijven. Het uiteindelijke resultaat is dat de verplichte bijschrijving op het aanhangsel bij de vergunning vervalt voor slijterijbedrijven en in stand blijft voor horecabedrijven.

De brief en bijbehorende onderzoeken kunt u hier terugvinden: Kamerbrief over Problematisch alcoholgebruik | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Gepubliceerd: woensdag 8 mei 2024