Checklist Alcoholwet

Zoals u weet is per 1 juli 2021 de nieuwe Alcoholwet in werking getreden. De wet vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet. De Alcoholwet vervangt de huidige Drank- en Horecawet.

De belangrijkste wijzigingen

Prijsacties voor alcohol met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan

Dit onderdeel roept de meeste vragen op. Toelichting: bij het verstrekken van meer dan 25% korting, geldt dat gekeken wordt naar de prijs die gewoonlijk in het verkooppunt wordt gehanteerd. Die ‘gewoonlijke prijs’ wordt door middel van monitoring vastgesteld. Het maakt daarbij niet uit of de drank ook daadwerkelijk tegen de betreffende korting is verkocht. Als het gaat om het wekken van de suggestie van meer dan 25% korting, dan wordt ook gekeken naar prijzen die gewoonlijk elders worden gerekend. Zo is ook het vergelijken met de adviesprijs, of met de prijs in een ander verkooppunt, verboden indien het verschil in prijs meer dan 25% bedraagt. Dit verbod geldt ongeacht de looptijd van de acties, dus ook indien altijd een vermelding wordt gebruikt die meer dan 25% korting suggereert. Ook maakt het voor dit verbod niet uit of de winkel deze prijs gewoonlijk hanteert. Een groothandel dient eveneens aan deze verplichting te voldoen.

Aanvullende regels voor online alcohol verkoop

‘Wederverstrekking’ alcohol wordt strafbaar

Stapeleffect leidt tot problemen in (niet alleen) de grensstreek. Vakcentrum heeft eerder aangegeven niet tegen het verbod op afprijzing te zijn, maar wel te vrezen voor een stapeleffect. Deze maatregel is er één van velen waardoor een toenemend aantal consumenten in de verleiding komt om dan meteen veel meer producten over de grens te kopen. Dit stapeleffect zorgt dat winkels in de grensstreek (en niet alleen de grensstreek) steeds meer met omzetderving te maken krijgen, waardoor uiteindelijk ook de leefbaarheid van gemeenschappen op het spel komt te staan. In een uitzending van Hart voor Nederland vertelde een van onze leden over de impact die de maatregelen hebben. U kunt die uitzending hier terugkijken.