Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter legt belangrijke verantwoordelijkheden bij ondernemers met betrekking tot ziekteverzuim van werknemers. Hierbij dienen werkgevers gedurende de eerste twee jaar van ziekte ten minste 70% van het laatste loon door te betalen bij ziekte (in het eerste jaar ten minste het minimumloon). Als de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf van toepassing is, gelden aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op deze minimale wettelijke loondoorbetalingsverplichting.

Loondoorbetaling en re-integratie-inspanningen

Gedurende de ziekte van de werknemer moet  de werkgever bij het UWV aantonen voldoende inspanningen te verrichten voor de re-integratie van de werknemer. Als dit niet naar behoren kan worden aangetoond, kan het UWV de werkgever verplichten om ook het derde ziektejaar het loon door te betalen. Als het niet mogelijk is om de werknemer dezelfde werkzaamheden te laten uitvoeren, dan dient de werkgever passend werk aan te bieden binnen het bedrijf. Dit kan variëren van deeltijdwerk tot een aangepast takenpakket Als dat niet mogelijk is wordt overgestapt naar het zogenaamde 2e spoor. Dit betekent dat de werkgever zich moet inspannen (samen met de werknemer) bij een andere werkgever werk te vinden dat de werknemer met zijn beperkingen wel kan verrichten.