Ziekte en re-integratie

Ziek zijn is voor niemand prettig. Niet voor de medewerker, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een medewerker door ziekte langere tijd uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. Om langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld waar werkgevers én medewerkers zich aan moeten houden. Op deze pagina leest u meer over de Wet Verbetering Poortwachter en het Vakcentrum Zorgportaal.