Brief aan minister-president Schoof

4-7-2024

De retail is een cruciaal onderdeel van de Nederlandse economie

Een cruciaal onderdeel van een gezonde economie is de retailsector.  Dat stellen het Vakcentrum en 15 collega brancheorganisaties in een brief aan minister-president Schoof.  Winkels, ambachten en ambulante handel behoren tot de ondernemingen die waarschijnlijk het meest op dagelijkse basis worden bezocht. Een gezond vestigingsklimaat is gebaat bij een vitale en toekomstbestendige winkelstraat. De retail is een bepalende factor in steden, wijken en dorpen en heeft een onmisbare sociale en bindende functie in de lokale en regionale economie. Ook online retail speelt inmiddels een belangrijke rol in de economie, zo is te lezen in de brief die vorige week werd verzonden.

Tegelijkertijd is de retail volop in transitie. Dit heeft effect op Nederland. Het is daarom nodig dat het  kabinet een duidelijke visie heeft op de retail en het belang ervan in een gezonde  (lokale en regionale ) economie. Bijna 900.000 mensen werken in de retailsector – dat is 1 op de tien banen - die met € 145 miljard omzet een bijdrage van 3.1% levert aan het Bruto Binnenlands Product.

Nationaal overkoepelend beleid

De gezamenlijke branches vragen allereerst om een nationaal overkoepelend beleid te ontwikkelen voor sectoren in transitie met veel effect  op de (lokale) economie en in de regio. De transitie in de retail moet in goede banen geleid worden met een landelijke  visie op de retail. De Europese Commissie heeft een duidelijke visie op het ecosysteem retail gepubliceerd en koppelt hier via het Retail Transition Pathway (2023) concrete acties aan om de retail sterker, digitaler én duurzamer te maken. Die ambitie zou Nederland ook moeten hebben en daarom pleiten we voor een eigen nationale visie, die we graag zouden willen ontwikkelen met  relevante ministeries. Daarom benaderende afzenders niet alleen de premier, maar ook de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Binnenlandse Zaken, Financiën en Infrastructuur en Waterstaat.

Suggesties voor een sterkere toekomst

Naast het verzoek om te komen tot een landelijke visie doen de organisaties nog 14 concrete suggesties. Zo wordt gevraagd om waardering voor lokaal ondernemerschap. Hiertoe zou o.a. de BIZ-regelgeving aantrekkelijker moeten worden.

Meer inzet tegen winkelcriminaliteit moet worden uitgewerkt in concrete acties. De voorstellen die zijn opgesteld met politie en justitie liggen al klaar.

Er mogen niet langer koppen gezet worden op Europees beleid. Het Europees beleid moet veel meer dan nu gericht zijn op een gelijk speelveld.

Op het terrein van werkgeverschap vragen de afzenders om lagere werkgeverslasten, minder drempels om medewerkers in loondienst te nemen en meer nettoloon voor medewerkers.